Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030/ Keskusta

Keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alue osayleiskaava 2030/ Jouttikallio

Keskustan osayleiskaavan muutos/Honkimetsän alue

Lapuan kaupungin keskustan osayleiskaava on tullut voimaan kaikilta osin 23.10.2003

Seuraavassa johdanto-osa keskustan osayleiskaavan selostuksesta.

LAPUAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2001

JOHDANTO

Kaupungin keskustan osayleiskaava on päätetty tarkistaa 1994. Edellisen osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.1989.

Osayleiskaavatyötä on johtanut kaupunginhallituksen asettama yleiskaavatoimikunta vuodesta 1994 saakka.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan tavoitteet 16.12.1996.

Kaavaluonnos on ollut ensimmäisen kerran virallisesti nähtävillä rakennusasetuksen 154 §:n mukaisesti 17.6.-13.8.1999. Luonnoksesta on pyydetty laaja lausuntokierros ja järjestetty kuntalaisille useita tilaisuuksia, joissa luonnosta on esitelty.

Ehdotus yleiskaavaksi on asetettu ensimmäisen kerran nähtäville 19.10.-17.11.2000.

Yleiskaavatoimikunta ja kaupunginhallitus ovat käyneet läpi kaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset. Ehdotukseen tehtiin näiden nojalla tarkistuksia. Kaavaehdotusta koskien on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Tarkistettu yleiskaavaehdotus on asetettu uudelleen nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 5.6.-4.7.2001. Yleiskaavatoimikunta on käynyt läpi muistutukset ja esittänyt pienillä tarkistuksilla yleiskaavaehdotuksen kaupunginhallituksen / kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 17.8.2001.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.9.2001 esittänyt kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi keskustan yleiskaavan yleiskaavatoimikunnan esittämässä muodossa ja lisäksi vähäisellä aluemerkinnän tarkistuksella. Kaupunginvaltuusto on 17.9.2001 hyväksynyt keskustan yleiskaavan hallituksen esittämässä muodossa. Kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta jätettiin Vaasan hallinto-oikeuteen valitukset 17.10.2001 ydinkeskustan osalta ja 19.10.2001 Honkimäen kaupunginosan osalta sekä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätettiin 7.11.2002 valitus Honkimäen kaupunginosan osalta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.8.2002 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt keskustan yleiskaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta valitusten kohteina olevia alueita, eli Keskustan kaupunginosaa ja osaa Honkimäen kaupunginosasta.

Kaavan laatimisen aikana on ollut voimassa rakennuslaki, joka on korvattu 1.1.2000 voimaan tulleella maankäyttö- ja rakennuslailla. Varsinainen kaavoitustyö on tehty rakennuslain aikana. Laadittu yleiskaavakartta vastaa kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaista yleiskaavaa. Mainitun lain 45 §:n mukaan yleiskaava tai osa siitä voidaan laatia ja hyväksyä myös kaavana, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Nyt esillä oleva kaava on laadittu, kuten myös kaavakartta tarkemmin osoittaa siten, että varsinainen yhdyskuntarakenteen aktiivisin alue on laadittu oikeusvaikutteisena kun taas laajemmat metsä- ja peltoalueet on laadittu kaavana, jolla ei ole laissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia.

Valitukset on hylätty kaikissa oikeusasteissa. Kaupunginvaltuuston 17.9.2001 tekemä keskustan yleiskaavan hyväksymispäätös tulee voimaan kaikilta osin, kun siitä on maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n mukaisesti tiedotettu 23.10.2003.

Lapualla 23.10.2003

Ahti Latvala

Yleiskaavatoimikunnan puheenjohtaja

Linkistä saat yleiskaavakartan pdf-muotoisena (tiedoston lataus saattaa kestää hieman).

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/