Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Kiinteistönmuodostus

Kaupunki tekee asemakava-alueella kiinteistötoimitukset kuten lohkomiset, rajankäynnit ja rasitetoimitukset.

Asemakaavan ulkopuoliset kiinteistötoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään luotettavaa kiinteistörekisteriä.

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri on koko maan kattava julkinen rekisteri, jota ylläpitävät kunnat ja Maanmittauslaitos. Maankäyttö- ja kiinteistöosasto ylläpitää kaupungin asemakaavoitetun alueen kiinteistörekisteriä ja asemakaavoittamattoman alueen ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteri sisältää lain mukaiset tiedot kiinteistöistä ja niistä luovutetuista määräaloista. Rekisteristä selviävät kiinteistön perustiedot, kuten pinta-ala, muodostumistiedot, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet. Kiinteistörekisteriin sisältyy myös kiinteistörekisterikartta, josta ilmenevät voimassa olevien kiinteistöjen rajat ja rekisteritunnukset, määräalatunnukset sekä rekisteriin merkityt käyttöoikeudet ja -rajoitukset.

Yhteystiedot

Laitalainen Ari-Pekka

Kaupungingeodeetti

Rissanen Jaakko

Mittausteknikko

Kara Riitta

Kiinteistösihteeri
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?