Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Tonttijako

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin.

Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavan yhteydessä. Tonttijaossa suunnitellut tontit muodostetaan rakentamis- ja kiinnityskelpoisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksessa. Kaavan yhteydessä laadittava tonttijako on joko ohjeellinen tai sitova. Erillinen tonttijako on aina sitova.

Tonttijaossa rakennuskortteli jaetaan tontteihin niin, että jokaiselle tontille on järjestettävissä ajokelpoinen yhteys. Tonttien tulee olla myös sen muotoisia ja suuruisia kuin rakentaminen, tonttien käyttö ja niiden tekninen huolto edellyttävät.

Tonttijakokartasta käyvät ilmi mm. tonttien numerot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet koordinaatteineen, sekä tontin muodostajakiinteistöt osapinta-aloineen. Tarpeen mukaan tonttijakokartassa osoitetaan tiedossa olevat maanalaiset johdot, mahdolliset rasitteet ja muut käyttöoikeudet.

Tonttijakoehdotuksesta kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. Tonttijako asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi, elleivät kaikki asianosaiset ole antaneet suostumusta hyväksymiseen. Tonttijaon hyväksyy kaupungingeodeetti, ellei ehdotuksesta ole jätetty muistutuksia.

Tonttijaon laatimisesta ei peritä maksua mikäli tontin lohkomista haetaan samanaikaisesti. Muussa tapauksessa tonttijako maksaa 210 €. Tonttijaon muutosmaksu on 320 €.

Yhteystiedot

Rissanen Jaakko

Mittausteknikko

Kara Riitta

Kiinteistösihteeri
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/