Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Asema- ja rantakaava-alueella sijaitsevan tontin puunkaadosta tulee olla yhteydessä. Lapuan kaupungin viherlaitokseen.

Viherlaitos arvioi onko puiden kaato luvanvaraista ja tarvittaessa ohjaa hakemaan maisematyölupaa rakennusvalvonnasta.

Luvanvaraisuus saattaa olla kyseessä, jos puunkaadolla on maisemallista tai kaupunkikuvaan vaikuttavaa arvoa. Myös suuri kaadettavien puiden määrä vaikuttaa luvantarpeeseen.

Yhteystiedot

Martikkala Henna

Työnjohto, viheralueet

Talvitie Raija

Kaupunginpuutarhuri, työsuojeluvalt.

Pihlaja Antti

Johtava rakennustarkastaja

Panu Jarkko

Rakennustarkastaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?