Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen

Simpsiön alueen kehittäminen on käynnistynyt monella rintamalla. Aluetta kehitetään palvelemaan monipuolisesti eri liikunta- ja virkistyskäyttömuodot huomioiden. Simpsiön alue on ainutlaatuinen Etelä-Pohjanmaalla. Suuret korkeuserot sekä rehevä lehtolajisto tekevät siitä tavanomaisesta metsäluonnosta poikkeavan.

Alueen luontoreittejä kehitetään ja kunnostetaan EU-hankkeilla. Simpsiön ulkoilureittien rakentamisen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Simpsiön ulkoilureitit -hankkeissa kunnostetaan luontopolkureittejä, niin että jokaisen on helpompi ja turvallisempi liikkua luonnossa. Kunnostetuilla reiteillä liikkuessa myös tietämys alueen luonnosta ja historiasta paranee. Reitit palvelevat mm. päiväkotiryhmiä, koululaisia, perheitä, matkailijoita ja luontoharrastajia. Kulkua on ohjattu opasviitoin ja reittimerkein. Kulkemista on helpotettu ja maaperän kulumista estetty rakentamalla pitkospuita, siltoja sekä maastoportaita. Reittien varrella esitellään luontopolkutauluissa alueen luontoa ja historiaa. Reittien varrella on levähdyspaikkoja sekä uusi laavu, josta aukeaa näkymä kunnostetulle Rytilammelle. Opastaulut reiteille on pystytetty Hiihtomajalle ja Rinnekeskukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa (v. 2008-09) on kunnostettu Piispanpolku Hiihtomajalta Rinnekeskukseen sekä Rytilammen kierros. Jatkohankkeella (v. 2010-11) kunnostetaan ja opastetaan toinen pidempi luontopolkureitti, Kalliomaanpolku sekä reittiyhteys, Tohninpolku Rinnekeskuksesta Wanhaan Karhunmäkeen. Reiteistä ja luontokohteista laaditaan esite ja kartta.

Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen hankkeita rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto sekä Lapuan kaupunki. Hankkeen päätoteuttaja on Lapuan kaupunki yhteistyökumppaninaan Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus. Hankkeen aikana työllistetään paikallisia tavarantoimittajia, urakoitsijoita sekä työntekijöitä.

Lisätietoja

Talvitie Raija

Kaupunginpuutarhuri, työsuojeluvalt.

– Viheralueiden suunnittelu

– käyttöluvat

Puhelinaika kesäkaudella klo. 12.00- 15.00

Martikkala Henna

Työnjohto, viheralueet

– Ulkoliikuntapaikat

– Puunkaatoluvat

Puhelinaika kesäkaudella klo. 12.00- 15.00

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?