Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Kunta vastaa rakennuksen osoitteen antamisesta. Osoitejärjestelmää pidetään yllä kaupungin maankäyttö- ja kiinteistöosastolla. Uusi kiinteistö tai rakennus saa osoitteen yleensä rakennusluvan yhteydessä.

Kiinteistön omistajan velvollisuus on asettaa numerokilpi rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen. Numeron on oltava aina luettavissa kadulta / tieltä käsin. Milloin rakennus ei ole tien välittömässä läheisyydessä, osoitenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän n. 2 metrin korkeudelle, tarvittaessa erilliseen pylvääseen.

Katujen nimet määräytyvät asemakaavassa. Haja-asutusalueen teiden nimistä päättää tekninen lautakunta. Haja-asutusalueella uusi tie voidaan nimetä, jos tieltä on liittymä kolmeen rakennukseen.

Osoitenumerointijärjestelmä

Asemakaava-alueella kadun tai tien vasemmalla puolella käytetään parillisia numeroita ja oikealla parittomia numeroita.

Haja-asutusalueella osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero muodostuu jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Parittomat numerot ovat tien oikealla puolella ja parilliset vasemmalla.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?