Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  1. asemakaava-alueella;
  2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  3. alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten.

Asema- ja rantakaava-alueella sijaitsevan tontin puunkaadosta tulee olla yhteydessä Lapuan kaupungin Viheraluepalveluihin.

Viheraluepalvelut arvioi onko puiden kaato luvanvaraista ja tarvittaessa ohjaa hakemaan maisematyölupaa rakennusvalvonnasta.

Luvanvaraisuus saattaa olla kyseessä, jos puunkaadolla on maisemallista tai kaupunkikuvaan vaikuttavaa arvoa. Myös suuri kaadettavien puiden määrä vaikuttaa luvantarpeeseen.

Yhteystiedot

Panu Jarkko

Rakennustarkastaja

Kahila Arto

Rakennustarkastaja

Vuori Tuula

Hallintosihteeri
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/