Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Purkamislupa

Lupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta. Kirjallisesti haettaessa hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit.

 1. purkamislupahakemus
 2. selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös
 3. karttaliite
  • merkitään tontti/tila ja purettavat rakennukset
 4. selvitys purkutyöstä
  • jätteiden määrä
  • jätteiden laatu
  • jätteiden käsittelytapa
 5. naapureiden kuuleminen
  • naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat
 6. vastaava työnjohtaja

Purkamisilmoitus

Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta. Kirjallisesti tehdessä purkamisilmoituksessa on tavallisesti oltava samat asiakirjat kuin purkamislupahakemuksessa.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?