Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Purkamislupa

Lupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta. Kirjallisesti haettaessa hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit.

 1. purkamislupahakemus
 2. selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös
 3. karttaliite
  • merkitään tontti/tila ja purettavat rakennukset
 4. selvitys purkutyöstä
  • jätteiden määrä
  • jätteiden laatu
  • jätteiden käsittelytapa
 5. naapureiden kuuleminen
  • naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat
 6. vastaava työnjohtaja

Purkamisilmoitus

Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta. Kirjallisesti tehdessä purkamisilmoituksessa on tavallisesti oltava samat asiakirjat kuin purkamislupahakemuksessa.

Yhteystiedot

Panu Jarkko

Rakennustarkastaja

Vuori Tuula

Hallintosihteeri
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?