Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Rakennuslupa

Lupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta. Kirjallisesti haettaessa hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit:

 1. lupahakemus
 2. selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös
 3. rakennussuunnittelijan allekirjoittamat pääpiirustukset (3 sarjaa)
  • pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
 4. energiaselvitys
  • pääsääntöisesti lämmitettävistä uudisrakennuksista tulee antaa rakennuskohtainen energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen
 5. rakennushankeilmoitukset (RH1 – RH2)
  • väestörekisterikeskukselle tilastointia varten toimitettavat lomakkeet
  • rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennettavasta rakennuksesta erikseen
 6. naapurin kuuleminen
  • selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta
  • naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat
  • naapurin kuulemisen voi suorittaa siten että ottaa naapurien nimet asemapiirrokseen tai sitä varten erikseen tarkoitetulla lomakkeella
 7. pääsuunnittelijan nimeäminen
  • rakennuskohdetta varten tulee nimetä pätevä pääsuunnittelija, joka huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
  • pienehköjä rakennuskohteita varten pääsuunnittelijaa ei tarvitse nimetä
 8. vastaavan työnjohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin tulee nimetä vastaava työnjohtaja
 9. kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy vesijohto- ja/tai viemäritöitä, tulee nimetä kvv-työnjohtaja
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy ilmanvaihtotöitä, tulee nimetä iv-työnjohtaja
  • nämä työnjohtajat voidaan nimetä myös luvan myöntämisen jälkeen
 10. muut mahdollisesti tarvittavat liitteet
  • valtakirja (tarpeellinen, mikäli esim. joku muu kuin omistaja hakee lupaa)
  • poikkeamislupa (teknisen lautakunnan/kaupungingeodeetin lupa poiketa määräyksistä enemmän kuin mitä rakennuslupaviranomainen voi hyväksyä)
  • suunnittelutarveratkaisu alueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen
  • asunto-osakeyhtiön hallituksen / yhtiökokouksen pöytäkirjan ote
  • liittymälupa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lupa ajoliittymälle kaava-alueen ulkopuolella)
  • naapurin suostumus (naapurin kirjallinen hyväksyntä poiketa joistain rakentamismääräyksistä, jotka voivat koskea naapurin etua)
  • väestönsuojailmoitus

Lomakkeita saa kohdasta “Rakennusvalvonnan lomakkeet” ja rakennusvalvontatoimistosta.

Yhteystiedot

Panu Jarkko

Rakennustarkastaja

Vuori Tuula

Hallintosihteeri
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?