Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Toimenpidelupaa tarvitaan sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joissa lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Tällaisia ovat esimerkiksi katokset, rakennelmat, maalämpökaivot sekä kiinteistön jätevesijärjestelmän uusimiset (viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla).

Toimenpidelupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta. Kirjallisesti haettaessa toimenpideluvan hakemisessa tarvitaan soveltuvin osin samoja asiakirjoja kuin rakennusluvassa.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?