Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Lapuan kaupungissa siivous ja ruokapalvelut on yhdistetty ruoka- ja puhtauspalveluiksi, yksikkö toimii teknisen keskuksen alaisuudessa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut palvelee kaupungin eri yksiköissä tarjoamalla laadukkaita ja suositusten mukaisia ateria- ja siivouspalveluja ammattitaitoisen henkilöstön voimin.

Jos sijaisuudet ruoka- ja puhtauspalveluissa kiinnostavat, ole rohkeasti yhteydessä meihin. Lyhytaikaisetkin jaksot voivat tulla kyseeseen. Soittele!

Puhtauspalvelut

Käsihuuhde, Pullo, Saippua, Käsin Tehty

Puhtauspalvelut huolehtivat n. 65 000 m2:n tilahuollosta. Puhtauspalveluissa työskentelee n. 50 hlö, osa kokonaan tilahuollon tehtävissä, osa yhdistelmätyöntekijöinä, osallistuen tilahuolto- ja ruokapalvelutehtäviin. Kohteena ovat kaupungin kiinteistöt mm. koulut, urheilu-uimahalli, toimistot ja päiväkodit. Muutamiin kohteisiin siivous ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta.

Siivous perustuu mitoitettuihin työmääriin, joita tarkistetaan tarpeiden ja tilojen muuttuessa. Siivousvälineet, – koneet ja – menetelmät ovat ajanmukaiset, toimivia ratkaisuja on löydetty tilojen koneelliseen siivoukseen myös pienissä kohteissa. Koneelliset menetelmät tuottavat parempaa puhtautta tilahuoltajan työtä helpottaen. Siivousvälineiden ja –koneiden kehitystä seurataan alan toimijoiden avulla.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa on panostettu koulutukseen, tarjoamalla henkilökunnalle mahdollisuus suorittaa oppisopimuksella mm. nykyaikainen laitoshuoltajatutkinto. Alueen koulutusta järjestävien tahojen kanssa tehdään yhteistyötä tarjoamalla harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan. Omalle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toiseen tehtävään, kun tehtäviä vapautuu.

Ruokapalvelut

Vihannekset, Porkkana, Ruoka, Terveen, Ruokavalio

Ruokaa valmistavia keittiöitä on kahdeksan

  • pieniä, oman yksikön ruokapalveluja tuottavat koulujen keittiöt Hellanmaa, Kauhajärvi, Tiiste, Ruha ja yläkoulun keittiö, sekä päivähoitoyksikkö Kissankellon keittiö
  • keskuskeittiöitä on kaksi – Hopearinteen palvelukeskuksen keittiö, joka tuottaa lähinnä perusturvan ateriapalvelut ja Keskuskeittiö Lapua, Ritavuoren koululla, joka tuottaa lähinnä varhaiskasvatuksen ja koulujen ateriapalvelut
  • palvelu-/jakelukeittiöitä on useita – niissä tarjoillaan keskuskeittiöltä toimitettu ruoka yksikön toimintaan sopivalla tavalla

Elintarvikehankinnoissa toimitaan vastuullisesti, suosien kotimaisia raaka-aineita ja lähiruokaa. Ruokalistasuunnittelu pohjautuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin, eri ikäryhmien omat suositukset huomioiden.

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Erityisruokavaliot toteutetaan terveydellisiin (lääkärintodistus) ja eettisiin syihin perustuen, mm. ruoka-allergia (lapset) käypähoitosuositusta noudattaen. Vaikeimmissa allergioissa ruokavalio suunnitellaan yhteistyössä ravitsemisasiantuntijoiden ja vanhempien kanssa.

Ruoka-allergia (lapset)

Keskuskeittiöt

Hopearinteen keittiö

044 438 4199
keittio.hopearinne@lapua.fi

Perusturvan yksikköjen ateriat, ateriapalvelut koteihin

Yksikköjen aterioina ja kotiaterioina valmistetaan ravitsemussuositukset huomioiden perinteisiä suomalaisia ruokia, kuten lihakastikkeita, kalaruokia ja kotoisia laatikkoruokia. Juhlapyhinä herkutellaan pyhien perinneruoilla. Erityisruokavaliot valmistetaan asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kotiateriapalvelun ateriat toimitetaan asiakkaille sovittuina kuljetuspäivinä arkipäivisin, sovitun aikataulun mukaisesti.

Kotiateriatilaukset tehdään ikäihmisten asiakasohjausyksikön kautta. Asiakasohjausyksikön puhelinnumerot 044 438 4127 ja 044 438 4788.

Vireyttä seniorivuosiiin – ikääntyneiden ruokasuositus


Keskuskeittiö, Lapua, Ritavuori

044 438 4428
keskuskeittio.liuhtari@lapua.fi

Varhaiskasvatuksen ja koulujen ateriat

Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokasuositus
Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille


Yläkoulun keittiö: 044 438 4166
Hellanmaan koulun keittiö: 050 518 6250
Kauhajärven koulun keittiö: 044 438 4407
Ruhan koulun keittiö: 044 438 4413
Tiisten koulun keittiö: 044 438 4416

Yhteystiedot

Luomanen Leena

Palvelupäällikkö

Hahtokari Tuija

Ruokapalvelupäällikkö

Suvanto Seija

Puhtauspalvelut
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/