Skip to content
Lapuan logo
Tekstin koko
Toggle search

Lapuan kaupungin keskustaajamassa vesihuollosta huolehtii Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos. Liittyjiä on v. 2019 vesijohtoverkostoon 3612 ja jätevesiverkostoon 3709 kiinteistöä. Vesijohtoverkoston pituus on noin 262 km ja jätevesiverkoston noin 284 km. Vesihuoltolaitoksella on lisäksi kaksi ylävesisäiliötä ja yksi alavesisäiliö, 7 paineenkorotusasemaa sekä 91 jätevesipumppaamoa.

Talousveden toimittaa Lappavesi Oy ja jäteveden puhdistamisesta huolehtii Lapuan Jätevesi Oy. Muualla kaupungin alueella on n. 24 yksityistä vesiyhtiötä, jotka huolehtivat kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueellaan vesihuollon järjestämisestä.

Näkymä Ritamäen vesitornista huhtikuussa 2015

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?