Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vesihuolto

Lapuan kaupungin keskustaajamassa vesihuollosta huolehtii Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos. Liittyjiä v. 2022 on vesijohtoverkostoon 3.659 ja jätevesiverkostoon 3.766 kiinteistöä. Vesijohtoverkoston pituus on noin 262 km ja jätevesiverkoston noin 284 km. Vesihuoltolaitoksella on lisäksi kaksi ylävesisäiliötä ja yksi alavesisäiliö, 7 paineenkorotusasemaa sekä 91 jätevesipumppaamoa.

Talousveden toimittaa Lappavesi Oy ja jäteveden puhdistamisesta huolehtii Lapuan Jätevesi Oy. Muualla kaupungin alueella on n. 24 yksityistä vesiyhtiötä, jotka huolehtivat kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueellaan vesihuollon järjestämisestä.

Kylkisalo Anssi

– verkoston rakentaminen ja kunnossapito
– liitostyöt
– tilaustyöt
– liitettävien rakennusten lausunnot

Kojola Kaija-Leena

– laskutus
– liittymissopimukset

Lahti Minna

– verkostokarttojen ylläpito ja karttakyselyt
– liitettävien rakennusten liittymis- ja padotuskorkeudet

Viimaluoto Ulpu

– vesihuoltoverkostojen ja katujen suunnittelu

Mäkiranta Kalle

– vesihuoltoverkoston kartoitusmittaukset

Kaukola Ville

– vesihuoltoverkoston rakentaminen

Vikailmoitukset iltaisin ja viikonloppuisin 044-438 4660

Yhteystiedot

Kylkisalo Anssi

Kunnallistekniikan päällikkö / Vesihuoltopäällikkö

– verkoston rakentaminen ja kunnossapito
– liitostyöt
– tilaustyöt
– lausunnot

Kojola Kaija-Leena

Toimistosihteeri

– laskutus
– liittymissopimukset

Lahti Minna

Rakennusmestari

– verkostokarttojen ylläpito

Viimaluoto Ulpu

Suunnittelija / Tiemestari

– Vesihuoltoverkostojen ja katujen suunnittelu

– Yksityistiet ja metsätiet

– Sillat

– Liikenneturvallisuus

Mäkiranta Kalle

Kartoittaja

Kaukola Ville

työnjohtoapulainen
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?