Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vesihuolto

Lapuan kaupungin keskustaajamassa vesihuollosta huolehtii Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos. Liittyjiä v. 2019 on vesijohtoverkostoon 3.612 ja jätevesiverkostoon 3.709 kiinteistöä. Vesijohtoverkoston pituus on noin 262 km ja jätevesiverkoston noin 284 km. Vesihuoltolaitoksella on lisäksi kaksi ylävesisäiliötä ja yksi alavesisäiliö, 7 paineenkorotusasemaa sekä 91 jätevesipumppaamoa.

Talousveden toimittaa Lappavesi Oy ja jäteveden puhdistamisesta huolehtii Lapuan Jätevesi Oy. Muualla kaupungin alueella on n. 24 yksityistä vesiyhtiötä, jotka huolehtivat kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueellaan vesihuollon järjestämisestä.

Henkilöstö

Kylkisalo Anssi

Vesihuoltopäällikkö

– verkoston rakentaminen ja kunnossapito
– liitostyöt
– tilaustyöt
– lausunnot

– verkoston rakentaminen ja kunnossapito
– liitostyöt
– tilaustyöt
– liitettävien rakennusten lausunnot

Kojola Kaija-Leena

Toimistosihteeri

– laskutus
– liittymissopimukset

– laskutus
– liittymissopimukset

Perälä Timo

Työmaamestari, haja-as.al. viemäröinti

– haja-asutusalueen viemäriverkoston rakentaminen

– haja-asutusalueen viemäriverkoston rakentaminen

Viimaluoto Ulpu

Suunnittelija / Tiemestari

– vesihuoltoverkostojen ja katujen suunnittelu

– vesihuoltoverkostojen ja katujen suunnittelu

Lahti Minna

Rakennusmestari

– verkostokarttojen ylläpito

– verkostokarttojen ylläpito
– liitettävien rakennusten liittymis- ja padotuskorkeudet

Vikailmoitukset iltaisin ja viikonloppuisin 044-438 4660

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?