Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, turvallinen ja virikkeitä antava elinympäristö.

Ympäristönsuojelun toimialueeseen kuuluvat mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, maastoliikenne-, maa-aines- , luonnonsuojelu- ja vesihuoltolain sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaiset tehtävät.

Yhteystiedot

Korpi Mirva

Ympäristöinsinööri

Kulju Katariina

Ympäristönsuojelun tarkastaja

Ympäristönsuojelun valvontakäynnit

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?