Skip to content
Lapuan logo
Tekstin koko
Toggle search

Ympäristönsuojelun tavoitteena on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, turvallinen ja virikkeitä antava elinympäristö.

Ympäristönsuojelun toimialueeseen kuuluvat mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, maastoliikenne-, maa-aines- , luonnonsuojelu- ja vesihuoltolain sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaiset tehtävät.

Henkilökunta

Korpi Mirva

Ympäristöinsinööri
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?