Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Liittymisvelvollisuus

Taajamassa sijaitsevilla asuinrakennuksilla on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Viemäriverkoston toiminta-alueet

Vesihuoltolain mukainen taajama-alue

ympäristökarttapalvelu Karpalo (valitse karttapalvelusta: aineistot => lisää aineisto => inspire-direktiivin mukainen teemajako => maankäyttö => taajamat (YKR) 2018

Liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vapautus pitää myöntää, jos

  1. liittäminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta, kun otetaan huomioon:
    • kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset
    • liittämisestä aiheutuvat kustannukset
    • vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve
    • muu vastaava erityinen syy
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Lisäksi edellytetään, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/