Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Liittymisvelvollisuus

Taajamassa sijaitsevilla asuinrakennuksilla on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Viemäriverkoston toiminta-alueet

Vesihuoltolain mukainen taajama-alue

ympäristökarttapalvelu Karpalo (valitse karttapalvelusta: aineistot => lisää aineisto => inspire-direktiivin mukainen teemajako => maankäyttö => taajamat (YKR) 2018

Liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vapautus pitää myöntää, jos

  1. liittäminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta, kun otetaan huomioon:
    • kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset
    • liittämisestä aiheutuvat kustannukset
    • vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve
    • muu vastaava erityinen syy
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Lisäksi edellytetään, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?