Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Jätevesien kiinteistökohtainen käsittely

Jäteveden käsittelyjärjestelmän rakentaminen

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja muuttamiseen tulee hakea toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. Luvan toimenpiteeseen myöntää rakennustarkastaja.

Vaatimukset

Lapuan kaupungissa noudatetaan asetuksen perustason puhdistusvaatimuksia. Järjestelmän tulee vähentää 80 % BOD7, 70 % kok.P ja 30 % kok.N.

Jäteveden käsittelyjärjestelmän tulee täyttää vaatimukset 31.10.2019 lähtien alle 100 metrin etäisyydellä veistöistä tai pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä. Etäisyys mitataan asuinrakennuksen tai muun jätevettä tuottavan rakennuksen lähimmästä seinästä. Voit tarkistaa kiinteistösi sijainnin tästä.

Muilla alueilla käsittelyjärjestelmä tulee saattaa kuntoon, kun kiinteistöllä tehdään muutoksia viemärilaitteistoille tai tehdään rakennuslupaa edellyttäviä muutostöitä vesi- ja viemärilaitteistolle tai laajempaa peruskorjausta.

Vaatimus ei koske sellaisia kiinteistönomistajia, jotka ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuotta.

Kiinteistönomistaja voi hakea siirtymäaikaa velvoitteen täyttämiseen enintään 5 vuodeksi ympäristönsuojelulain edellytysten täyttyessä. Siirtymäaikaa koskevat lomakkeet kohdassa jätevesien käsittely.

Selvitys käytössä olevasta jätevesien käsittelyjärjestelmästä

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla selvitys jäteveden käsittelyjärjestelmästä, jonka perusteella voidaan arvioida, täyttääkö kiinteistöllä käytössä oleva järjestelmä asetuksen puhdistusvaatimukset. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Selvitys käytössä olevasta jätevesien käsittelyjärjestelmästä

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Kiinteistöllä tulee olla ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/