Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun laissa. ELY- keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen.

Pohjavesialueiden paikkatiedot ovat katseltavissa Suomen ympäristökeskuksen Karpalo –karttapalvelussa. (valitse aineistot => lisää aineisto => karttapalvelun teemajako => pinta- ja pohjavedet => pohjavedet => pohjavesialueet =>valitse kaikki => lisää)

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?