Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Lapuanjoen neuvottelukunta

Lapuanjoen vesistöalueen neuvottelukunta perustettiin 2.9.1999. Sen tarkoituksena on edistää vesistön eri käyttömuotoja ja siihen liittyen vesiensuojelua ja kalastusta sekä vesistöalueen virkistyskäyttöä ja matkailua. Neuvottelukunnan tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda edellytykset vetovoimaisen vesistön virkistyskäyttö-, kalastus- ja matkailukokonaisuuden kehittymiselle kokoamalla alueen voimavaroja.

Neuvottelukunta sai lisätehtävän, kun laki vesienhoidon järjestämisestä tuli voimaan vuoden 2005 alussa. Neuvottelukunta asettaa oman vesistönsä osalta hoidon tavoitteet ja valmistelee hoito-ohjelmaa.

Lapuanjokirahasto

Lapuanjokirahaston tarkoituksena on edistää Lapuanjoen neuvottelukunnan tavoitteita tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tehostamalla vesiensuojelua ja luomalla edellytyksiä vetovoimaisen virkistyskäyttö-, kalastus- ja matkailukokonaisuuden kehittymiselle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto käynnistää koko vesistöaluetta hyödyttäviä, yhteistyötä edistäviä hankkeita tai koko alueella sovellettavia mallihankkeita.

Lapuanjokirahaston avustukset ovat jatkuvasti ja vapaamuotoisesti haettavissa. Hakemusten tulee olla kirjallisia ja hyvin perusteltuja. Rahoituskohteet ovat pääsääntöisesti yhteistyöhankkeita, joissa rahaston osuus on korkeintaan 30 – 50 % kokonaiskustannuksista. Rahoituspäätökset tekee rahaston johtoryhmä, jossa ovat edustettuina jäsenkunnat, vesiensuojeluyhdistys ja Länsi-Suomen ympäristökeskus. Rahasto toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö r.y.:n yhteydessä.

Vesienhoidon järjestäminen

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/