Tekstin koko
Toggle search

Innofeg – tehtävien tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus itsenäisesti kokeilla, kehittää ja ideoida uutta eli innovoida. Ensimmäisen luokan kokonaisuuden aiheena on lajittelu. Oppilailla tulee olla käsitys lajittelun periaatteista ennen kuin he pystyvät toteuttamaan tämän innovointia vaativan tehtävän. Tehtävää on hyvä lähteä suunnittelemaan jo jaksoa aloiteltaessa sen vaatiman suuren tuntimäärän takia. Valittavana on kaksi toteutusvaihtoehtoa, joista on tarkoitus toteuttaa jompikumpi.

Tehtävän kuvaus:

Vaihtoehto 1. Jätesyöppö

Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat ryhmissä materiaalipaketin sisällöstä jätesyöpön ja esittelevät sen toisille ryhmille. Jätesyöppö on hahmo/ eläin joka kerää ja lajittelee jätettä. Esittely tapahtuu tekemällä työstä esimerkiksi mainoksen, animaation, julisteen, runon tai tarinan. Esittely voidaan järjestää myös näyttelynä/messuina, jossa jokainen ryhmä esittelee omaa työtään. Esittelyyn osallistuu kaikki ryhmän jäsenet. Jokainen ryhmän jäsen valmistautuu kertomaan miten ideat syntyivät ja oman osuutensa työn tekemisestä.

Tehtävän tavoitteet:

 • Lajittelutaidon varmentaminen
 • Toiminnan suunnittelu
 • Mielikuvituksen käyttö
 • Kierrätysmateriaalin käyttäminen
 • Oman työn esittely (esim.mainos, messut, animaatio, juliste, runo, tarina)
 • Oman työn arvostaminen
 • Yhteistyötaitojen kehittäminen

Arvioitu kesto: 4-6h

Tarvikkeet:

Materiaalipaketin sisältö ryhmää kohti.
( Tämä on esimerkki, laita sellaisia mitä helposti löytyy kaikille)

 • wc-rulla 2
 • viili/jogurtti/raejuustopurkki 2 + kansi 1
 • maitopurkin korkit 4
 • maitopurkki 1
 • villalankaa tai narua n. 1 metri
 • puutikkuja (tulitikun kokoisia) 10

Lisäksi voi käyttää koululta löytyviä ylijäämäpaloja seuraavista:

 • paperia
 • kartonkia
 • huopakangasta
 • nahkaa
 • sanomalehtiä
 • puunpaloja, riman pätkiä yms.

sekä työvälineinä

 • sakset
 • maalarinteippi
 • liimaa
 • kuumaliimaa
 • pullovärit
 • tussit/liidut

Ohje:

 • Jaa oppilaat 2-4 hengen ryhmiin. Esittele tehtävänanto, materiaalipaketti + muu käytössä oleva lisämateriaali oppilaille.
 • Oppilaat laativat ryhmissä suunnitelman jätesyöpöstä piirtämällä ja kirjoittamalla. Tarkoitus olisi että ryhmä hyödyntää materiaalipaketin kokonaan! Aikaa on hyvä varata 30-45min.
 • Suunnitelmaa laadittaessa oppilaita tulee kannustaa KEKSELIÄISYYTEEN, LEIKITTÄVYYTEEN ja HUOKUTTELEVUUTEEN.
 • Kun opettaja on hyväksynyt suunnitelman, annetaan ryhmälle materiaalipaketti.
 • Oppilaille on hyvä antaa rajattu aika suunnitelman toteuttamiselle max. 2x 45min.
 • Valmis työ saattaa näyttää vaikka tältä. ( ÄLÄ NÄYTÄ TÄTÄ KUVAA OPPILAILLE!)
 • Jätesyöppöjen valmistuttua suunnitellaan työn esittely. Esittelyssä kiinnitetään huomiota siihen, että kaikki osallistuvat. Esittelystä pyritään tekemään mahdollisimman mukaansatempaava, sellainen joka kiinnostaa ja jää mieleen. Aikaa tähän varataan 45 minuuttia, sisältäen esityksen harjoittelun.
  Järjestetään näyttely, jossa kaikki ryhmät esittelevät toisilleen jätesyöppönsä. Esittelyn yhteydessä annetaan mahdollisuus leikkiä eri ryhmien töillä.

Tehtävän kuvaus:

Vaihtoehto 2. Lajittelukirja

Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat materiaalipaketin sisällöstä kuvakirjan, joka on tehty kierrätysmateriaalista. Kirjassa voi olla avattavia luukkuja, esiin vedettäviä hahmoja, ponnahduskuvia, tunnusteltavia pintoja.

Tehtävän tavoitteet:

 • Oppilaat laativat suunnitelman kierrätyskirjasta ja toteuttavat sen ryhmätyönä
 • Toiminnan suunnittelu
 • Mielikuvituksen käyttö
 • Kierrätysmateriaalin käyttäminen
 • Oman työn arvostaminen
 • Yhteistyötaitojen kehittäminen

Arvioitu kesto: 4-6h

Tarvikkeet:

Materiaalipaketin sisältö ryhmää kohti ( esimerkiksi nämä mutta opettaja voi valita haluamansa tarvikkeet) ( NÄMÄ KAIKKI TULEE RYHMÄN KÄYTTÄÄ):

 • pahvinpala
 • 5 kpl maitopurkin korkkia
 • 10 x 10 cm pala kuplamuovia
 • yksi wc-paperirulla
 • 12 askartelutikkua
 • 2m narua/lankaa
 • kaksi kumilenksua
 •  viisi nappia

Mielellään myös jokin kankaan pala sekä jotain metallista, jotta olisi laajempi edustus eri jätelajeista.

Lisäksi käytössä on hyvä olla ainakin:
Kartonkia, pullovärejä, tusseja, kyniä, paperia, saksia ja liimaa

Ohje:

OHJE OPETTAJALLE

 • Jaa oppilaat 2-4 hengen ryhmiin. Esittele tehtävänanto, materiaalipaketti + muu käytössä oleva lisämateriaali oppilaille.
 • Oppilaat laativat ryhmissä suunnitelman kierrätyskirjasta piirtämällä ja kirjoittamalla. Tarkoitus on, että ryhmä hyödyntää materiaalipaketin kokonaan! Aikaa on hyvä varata 30-45min.
 • Suunnitelmaa laadittaessa oppilaita tulee kannustaa KEKSELIÄISYYTEEN, LEIKITTÄVYYTEEN ja HUOKUTTELEVUUTEEN.
 • Kun opettaja on hyväksynyt suunnitelman ( se riittävän monipuolinen) annetaan ryhmälle materiaalipaketti. Ja suunnitelman toteutus voi alkaa.
 • Oppilaille on hyvä antaa rajattu aika suunnitelman toteuttamiselle max. 2x 45min.

Liittenä diaesitys oppilaita varten

Open huomioita projektin aikana:
-Suunnitteluun panostus: tarkka ohje siitä mitä paperille kirjoitetussa suunnitelmassa pitää olla! (Moni yritti tässä oikaista :)) Vaadin, että “Työvaiheet” -diassa täytyi olla kaikki tummennetut kohdat auki kirjoitettuna/piirrettynä

Osana laaja-alaista osaamista:

(L1, L2, L6, L7)

Integroitavat oppiaineet:

(YM, KS, KU, AI)