Tekstin koko
Toggle search

Tässä osiossa on tarkoitus tutustua sähkön toimintaan leikkien, tehtävien ja opetusvideoiden välityksellä. Lisäksi tarkoitus on tuoda sähkön säästäminen osaksi koulu- ja kotiarkea.

Sähkön tutkimista varten Stek Oy:n sivuilta löytyy havainnollistavia videoita, joissa selvitetään Mistä sähkö tulee?
Turvalliseen sähkön käyttöön voi tutustua videon Älä pelleile sähkön kanssa avulla.
Sähkön säästämiseen antaa ajatuksia Sähkö kotona – video. 

Stekin sivuilta voi tilata ilmaisen puuhakirjan, Aimon kanssa sähkön jäljillä, joka sisältää tehtäviä alkuopetusikäisille.

Tehtävien tavoitteet:

  • Sähkön säästäminen ja sen merkitys luonnolle
  • Omien toimintatapojen huomaaminen ja niiden muuttaminen ympäristöystävällisempään suuntaan
  • Parityöskentely ja yhteisöllisyys
  • Oma-aloitteisuuteen oppiminen
  • Ymmärtää, mistä sähkö tulee ja miten sähkö toimii
  • Sähkölaitteisiin tutustuminen
  • Turvallinen sähkön käyttö

Arvioitu kesto: 3-4h

1. Sähkön toiminnan tutkiminen

Tehtävien kuvaus:

Ensin tutustutaan sähkövirran kulkemiseen ja suljettuun virtapiiriin sähkötys-leikin avulla. Sitten kokeillaan itse tai ryhmässä virtapiirin rakentamista ja tutkitaan mikä materiaali johtaa sähköä ja mikä ei.

Sähkötys-leikki

Istutaan polvillaan lattialla piirissä niin, että jokaisella on  kämmenet lattiaa vasten vierekkäin /vaikeampi versio kädet ristissä. Harjoitellaan ensin sähkötystä  eli oppilas läpäyttää vuorotellen kämmenillä lattiaan. Kun leikin aloittaja läpäyttää oikeaa kämmentään lattiaan kerran, niin sähkötys jatkuu eteenpäin piirissä oppilaan oikealla puolella istuvan  oppilaan vasempaan kämmeneen. Sähkötys jatkuu näin samaan suuntaan, ellei joku leikkijöistä vaihda sähkötyksen suuntaa, läpäyttämällä lattiaan kaksi kertaa. Silloin sähkötyksen suunta muuttuu piirissä.

Opettaja kytkee virran päälle koskettamalla jotain oppilasta olkapäähään.Sähkö lähtee tuosta oppilaasta liikkeellä ja hän läpäyttää kämmenellään maahan ensin sillä puolella, johon häntä koskettiin ja sitten toisella kädellä. Hänen vieressään istunut jatkaa liikettä omilla läpäytyksillään. Mennään ensin kierros läpi rauhallisesti, mutta lisätään sitten vauhtia. Otetaan aika, kuinka kauan sähkötyksessä meni? Leikkiä  voi muunnella, että leikistä voi  pudota, jos leikkijä läpsäisee “väärään aikaan / väärällä kädellä”. Voidaan lopuksi jakaa oppilaat kahteen ”virtapiiriin” ja kokeilla, kummassa sähkö kulki nopeammin.

Sähkötysleikki viestinä

Kaksi joukkuetta istuu riveissä vastakkain. Joukkueen jäsenet pitävät kiinni toisiaan kädestä ja sulkevat silmänsä.

xxxxxxxxx joukkue 1

o leikin ohjaaja

xxxxxxxxx joukkue 2

Ainoastaan leikinohjaajan vieressä olevilla on silmät auki.  Leikin ohjaajalla on noppa, jossa  pluskortit(+) ja miinuskortit(-) eri tahkoissa sekä miinuskortti rivin päässä.

Kerrotaan, että sähkö liikkuu plussasta miinukseen. Leikissä  nopasta tulee saada plustahko, että virtapiiri toimii.

Leikin ohjaaja heittää noppaa vieressään istuvien leikkijöiden nähtäville. Jos nopasta tulee plustahko, niin rivin ensimmäinen laittaa sähkötyksen etenemään, puristamalla vieressä istuvan kättä. Kun sähkötys on jonon viimeisellä asti, hän lätkäisee kädellä miinuskortin päälle. Sähkötysleikkikierroksen jälkeen rivin viimeinen siirtyy joukkueessaan rivin ensimmäiseksi. Leikissä lasketaan joukkueen pisteitä. Ensimmäisenä miinuskorttiin koskenut saa joukkueelleen pisteen. Väärästä sähkötyksestä vähenee pisteet. Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa.

Sähkövirran tutkimustehtävä

Tarvikkeet:

  • virtalähde (paristo tai aurinkokenno)
  • johtimia
  • polttimot

Ohje:

Virtalähteenä  tutkimuksessa voi käyttää paristoa tai aurinkokennoa. Tutkimukseen tarvitset lisäksi johtimia ja polttimoksi pieniä lamppuja. Tutkitaan lasten kanssa miten virtalähde kytketään oikein polttimoon, että saadaan lamppu syttymään. Lasten kanssa voi myös tutkia mitkä materiaalit johtavat sähköä ja mitkä eivät asettamalla virtapiiriin erilaisia esineitä (metallia, kumia, lasia jne). Sähkön tutkimiseen hyvä haviannollistamisväline on Stekin Voimala-paketti (maksullinen)

2. Sähkölaitteisiin tutustuminen ja turvallinen sähkön käyttö

Tehtävän kuvaus:

Tutustutaan erilaisiin sähkölaitteisiin ja niiden turvalliseen käyttöön videomateriaalin välityksellä. Aiheeseen tutustutaan myös hauskan sähköiskuleikin avulla.

Sähähtävää sähköä – Tekniikan museon opetusmateriaali ja 

Stekin sivuilla turvalliseen sähkön käyttöön voi tutustua videon Älä pelleile sähkön kanssa avulla.

Ohje:

Sähköiskuleikki

Leikkijät muodostavat ringin ja sulkevat silmänsä. Aikuinen lähtee kiertämään rinkiä leikkijöiden selän takana ja koskettaa selkään sitä, josta tulee sähköiskun antaja. Tämän jälkeen kaikki avaavat silmänsä ja ottavat toisiaan käsistä kiinni. Sähköiskun antaja alkaa lähettää sähkötystä. Hän puristaa toisen kättä niin monta kertaa, kuinka monta leikkijää on siihen henkilöön, jolle hän haluaa antaa sähköiskun. Jos esim. sähköiskun antaja haluaa sähköiskun leikkijä A:lle, joka on hänestä kuudes henkilö vasemmalle, hän puristaa vasemmalla olevan henkilön kättä kuusi kertaa. Seuraava leikkijä puristaa sitä seuraavan henkilön kättä viisi kertaa, kunnes se, kenelle sähköisku aiotaan antaa, saa vain yhden kädenpuristuksen. Silloin hän putoaa pois. Sähköiskun antaja on mahdollista saada pelistä pois niin, että joku ilmoittaa epäilevänsä/tietävänsä hänet. Epäilijä osoittaa sormella, ketä hän epäilee. Jos hän osoittaa henkilöä, mutta epäily on väärin, hän joutuu pois pelistä. Jos hä osoittaa oikeaa henkilöä, joutuu sähköiskun antaja pois pelistä ja leikki alkaa alusta. Jos sähköisku menee perille ennen kuin kukaan epäilee, sähköiskun saaja saa sähköiskun ja joutuu pois pelistä. Tällöinkin leikki alkaa alusta.

3. Säästän sähköä 

Energiavakooja -energiaasäästävät käytänteet kotona ja koulussa

Tehtävän kuvaus:

Tehtävän tarkoitus on saada sähkön säästäminen osaksi pysyvää käytäntöä oppilaiden koulu- ja kotiarkeen. 

Ohje:

Sähkölaitteiden käyttöä valvovat energiavakoojat seuraavat sähköä käyttävien laitteiden sammuttamista käytön jälkeen. Energiavakoojan virassa on samanaikaisesti kaksi oppilasta esimerkiksi viikon kerrallaan. Jos vakooja löytää turhaan päällä olevan laitteen, vakooja sammuttaa sen (esim. valaisin, laturit, tietokone). Jos vakoojat huomaavat, että jossakin paikassa on usein valot päällä niin he voivat tehdä tilaan muistutuksen (esim. post-it -lappu huoneen seinään tai laitteen lähettyville tai taiteellisempi ja pysyvämpi ratkaisu kehoituksineen). Energiavakoojan tehtävä voi jäädä pysyväksi käytännöksi luokkaan esimerkiksi järjestäjän vastuutehtäväksi. Energiavakoojan tehtävän voi antaa myös oppilaille kotiin.

Osana laaja-alaista osaamista:

(L1, L2, L3, L7)

Integroitavat oppiaineet:

(YM, KU, MA, LI, AI)