Tekstin koko
Toggle search

Tehtävän kuvaus:

Tutustutaan energiamuotoihin Nappe-maskotin ohjeiden mukaan

Tehtävän tavoitteet:

Oppilas tutustuu uusiutuviin ja uusiutumattomiin energiamuotoihin
Oppilas perehtyy uusiutuvien energiamuotojen toimintaperiaatteeseen
Oppilas tutustuu sähkön tuottamiseen

Arvioitu kesto: 3-5 tuntia

Tarina ja ohje:

“Hei, olen Nappe. Minua huolestuttaa oman elinpiirini pienentyminen. Asustelen pohjoisimmilla tunturialueilla ja olen Suomen uhanalaisin nisäkäs. Toivoisin teiltä apua siihen, mitä energiamuotoja suosimalla pystyisimme jatkossakin elää pohjoisimmilla alueilla ja hidastaa ilmastonmuutosta.”

Uusiutuvat ja uusiutumattomat energiamuodot

“Tiesitkö, että on olemassa uusiutuvia ja uusiutumattomia energiamuotoja? Uusiutumaton energiamuoto tarkoittaa sitä, että kun sitä käytetään se vähenee ja loppuu aikanaan. Uusiutumattomat energiamuodot usein tuottavat päästöjä ilmastoon. Uusiutuvat energiamuodot taas eivät kulu käytössä ja niitä saa koko ajan lisää. Ne ovat ympäristöystävällisiä, koska ne tuottavat vähän päästöjä.”

Uusiutumattomia energioita ovat mm. maaöljy, maakaasu tai kivihiili.
Uusiutuvia energiamuotoja ovat esim. auringosta, tuulesta ja vedestä saatava energia.

Energiamuodon valinta

“Tänään lähdemme tutustumaan kolmeen mun lemppari energiantuotantotapaan. Ne ovat tuulivoima, aurinkovoima ja vesivoima. Valitse näistä kolmesta oma suosikkisi ympyröimällä sen kuva.”

Aurinkovoima: Aurinkovoimassa käytetään aurinkopaneeleja, joiden avulla muutetaan auringon säteilyenergia sähkövirraksi. Auringon säteilemä energia koostuu pienistä valohiukkasista eli fotoneista. Mitä enemmän valoa, sitä enemmän paneelit tuottavat aurinkosähköä.

Tuulivoima: Tuulivoimassa tuulen liike-energia muutetaan voimalan akselin pyörimisenergiaksi. tuulivoimalan lapojen avulla. Akseli pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä. Mitä kovempi tuuli on, sitä enemmän tuulivoimala tuottaa sähköä. Tuulivoimalat sijoitetaan usein ryhmiin, tuulivoimapuistoihin.

Vesivoima: Vesivoimassa hyödynnetään kahden eri vesipinnan välistä korkeuseroa. Vesi virtaa ylemmältä tasolta alemmalle tasolle turbiinin läpi.

Turbiini pyörittää generaattoria, joka muuttaa veden liike-energian sähköksi. Mitä suurempi putouskorkeus vedellä on, sitä suurempi energiantuotanto on.

Sananselityksiä:
generaattori: Generaattori on kone, jolla muutetaan liike-energiaa sähköksi.
turbiini: Turbiini on kone, joka muuttaa virtaavan aineen (esim. vesi, tuuli) pyörimisenergiaksi.

Etsi kuva valitsemastasi energiasta

“Hienoa, olet valinnut oman energiamuotosi. Nyt saat hieman tutkia aihettasi ja etsiä lehdestä tai internetistä kuvan omasta energiamuodostasi. Liimaa tämä kuva paperiisi.”

Sanasokkelo

“Olen hukannut energiaan liittyvät sanat sokkeloon. Auttaisitko minua löytämään kaikki sanat?”

Piirrä kuva

“Hei, aloitin piirtämään kuvia erilaisista uusiutuvista energialähteistä, mutta ne jäivät hieman kesken. Tee kuva valmiiksi ja täytä sanat oikeisiin kohtiin. Lopuksi väritä kuva.”

turbiini, patoallas, generaattori, virtaus, vesivoimala, sähköenergia

lapa, sähköenergia, akseli, tuuli, generaattori

aurinko, aurinkopaneelit, sähköenergia, auringon säteilyenergia

“Hei, auttaisitko minua. Voisitko etsiä minulle viisi valitsemasi energiamuodon voimalaitosta tai puistoa ja sijoita ne Suomen karttaan. Kirjoita paikkakunnan nimi.“

“Oletpa sinä ahkeroinut! Toivoisin, että näytät minulle ja luokkakavereille mitä olet värittänyt ja mitä voimalaitoksia löysit. Kerro myös mitä tiedät energiamuodostasi.”

“Hienoa, olet oppinut paljon asioita energiasta! Tehdään yhdessä pieni tietokilpailu. Ovatko väittämät mielestäsi oikein vai väärin?

Väite 1: Uusiutumattomat energialähteet eivät kulu käytössä.

Väite 2: Kivihiili on uusiutuva energian lähde.

Väite 3: Naali on yleinen nisäkäs Suomessa.

Väite 4: Tuulivoimaa on eniten rannikkoalueilla.

Väite 5: Vesivoima perustuu kahden eri vesipinnan väliseen korkeuseroon.

Väite 6: Putouskorkeus liittyy aurinkovoimaan.

Väite 7: Tuulivoimala tuottaa energiaa myös tuulettomalla säällä.

Väite 8: Uusiutuvat energialähteet uusiutuvat hitaasti.

Väite 9: Sähköä tuotetaan usein pyörimisliikkeen avulla.

Väite 10: Auringon pienet valohiukkaset ovat nimeltään fotoneja.

Osana laaja-alaista osaamista
(L1, L2, L4, L5, L7)

Integroitavat oppiaineet
(YM, KU, AI)