Tekstin koko
Toggle search

Tässä osiossa on tarkoitus selvittää, miksi lajittelu on tärkeää ja mitä kierrätys tarkoittaa.

Tehtävän tavoitteet: 

 • Kierrätyksen käsitteiden ja jätteiden lajittelun opettelu
 • Kestävään elämäntapaan kasvattaminen
 • Uteliaisuuden ja kiinnostuksen virittäminen lajittelua ja kierrätystä kohtaan
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelu 

Arvioitu kesto: (1-4h)


Tarvikkeet:

Materiaaleja, joita tähän osioon täytyy tulostaa löytyy 1. luokan liitteistä:

Palautetaan mieleen, miten jätteet lajitellaan. Jos asia on käsitelty 1. luokalla voidaan siirtyä suoraan kisaamaan. Jos jätteiden lajittelu on vielä haastavaa, harjoitellaan ensin ja kisataan vasta sitten. Harjoitteluun voidaan käyttää värikoodattuja kuvia. Kisassa taitajat käyttävät värikoodaamattomia kuvia.

Lajittelukortit

Kortit levitetään lattialle kuvapuoli alaspäin. Jokainen nostaa vuorollaan kortin, miettii mihin sen laittaisi ja kysyy muilta ollaanko samaa mieltä.

Lajittelukisa

 • salissa jätekorteilla
 • Saliin on levitetty oikeita jätteitä/kuvakortteja jätteistä. Salin reunoilla on keräyspisteiden nimet. Ryhmän tehtävänä on viedä jätteet mahdollisimman nopeasti oikeisiin kierrätyspisteisiin. Opettaja ottaa aikaa. Lopuksi tarkistetaan ovatko jätteet oikeissa pisteissä ja kuinka paljon aikaa on kulunut. Tästä voi tehdä luokkien/ryhmien välisen kisan, jonka voittaa nopeiten jätteet lajitellut luokka.

Mitä kierrätys tarkoittaa?

Kierrätys on yleisnimitys prosessille, jossa pyritään uudelleenkäyttämään jo käytössä olleita materiaaleja.

Tietoa kierrätysmateriaaleihin liittyen. 

Mitä tapahtuu jäteastioihin lajitelluille tuotteille?

Luokka jaetaan ryhmiin ja kukin ryhmä saa tehtäväkseen selvittää netin avulla mitä eri jäteastioihin lajitelluille tuotteille tapahtuu? Tehdään posterit ja esitetään luokalle. Syvennetään oppimista opettajan johdolla keskustellen.


Metalliromun voi myydä

 • Kaikenlaista metalliromua tai rautaromua on turha kerätä nurkkiin pyörimään! Pienet metallijätteet viedään kierrätyspisteen metallinkeräykseen, mutta suuremman määrän metalliromua voi myydä ja siitä saa rahaa
 • Kierrätysprosessissa metallit ja muut raaka-aineet erotellaan toisistaan.
 • Teollisuus saa arvokasta raaka-ainetta uusien tuotteiden valmistamiseen.
 • Uusiomateriaalien käyttö vähentää merkittävästi kaivostoimintaa, ympäristöhaittoja ja energiankulutusta.

Muovi taipuu moneen

 • Muoviroskan määrää pitää vähentää, mutta muovista ei tarvitse luopua. Muovia voi käyttää monin tavoin vastuullisesti.
 • Muovista voidaan valmistaa tuotteita, jotka soveltuvat käytettäväksi kymmeniä ellei satoja vuosia.
 • Muovien kierrättämisessä haasteena ovat erilaiset muovit, joita ei voi sekoittaa keskenään.
 • Muovin uudelleentyöstäminen ei vaadi paljoa energiaa.

Lasi: joka sirpale käyttöön

 • Jokainen lasinkierrätyspisteeseen palautettu lasi menee kiertoon ja päätyy joko uudeksi lasipakkaukseksi, raaka-aineeksi lasivillateollisuudelle tai uudeksi lopputuotteeksi vaahtolasiksi rakennusteollisuuden käyttöön.
 • Vaahtolasi on kevyt ja monipuolinen tuote. Sitä käytetään rakennuskohteissa maapohjan keventämiseen, talojen vierustoille ja rakenteisiin.

Banaaninkuorista sähköä

 • Biojäte on maatuvaa ja kompostoituvaa elintarvike- ja keittiöjätettä.
 • Biojäte mädätetään biokaasulaitoksessa. Siitä syntyy biokaasua, jota käytetään polttoaineena. Biokaasuvoimalassa syntyy sähköä ja lämpöä.
 • Biojäte voidaan myös kompostoida. Silloin siitä syntyy multaa. Myös mädätyksessä syntyvä massa voidaan kompostoida. Näin palautetaan takaisin luontoon humus, hiili sekä arvokkaat ravinteet, kuten fosfori ja typpi.

Keräyspaperi on arvokas raaka-aine

 • Kierrätyspaperista valmistetaan pääasiassa sanomalehtipaperia ja pakkausmateriaalia.
 • Kierrätyspaperista pestään painoväri ja pestystä massasta valmistetaan uuden paperin raaka-ainetta.
 • Kierrätyskuidusta ei voi kuitenkaan valmistaa paperia loputtomiin, sillä silloin paperin tuotanto loppuisi muutamassa kuukaudessa. Sekaan tarvitaan myös vahvaa ensikuitua.
 • Kaikkia paperilaatuja ei voi kierrättää. Tällaisia ovat esimerkiksi tapetit, kirjat ja hygieniapaperit.

Pakkauksista tulee kartonkia

 • Kartonkipakkaukset paalataan ja kuljetetaan kartonkitehtaille. Siellä niistä erotellaan paperikuitu sekä muovit ja metallit.
 • Kierrätyskartongista valmistetaan mm aaltopahvin raaka-ainetta, pakkauskartonkia, erikoispapereita, laminaattipaperia sekä monenlaisia hylsyjä.

Osana laaja-alaista osaamista:

(L1, L2, L3, L5, L7)

Integroitavat oppiaineet:

(YM, AI)