Tekstin koko
Toggle search

Fossiilisten energiamuotojen poistuminen ja uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen muuttaa ympäristöä.

Tehtävän tavoitteet:

 • Oppilas tutustuu tuulimyllyn historiaan
 • Oppilas tekee huomioita muuttuvasta ympäristöstä
 • Oppilas pohtii tuulivoimalan vaikutuksia ympäristöön, eläimiin, ihmisiin
 • Oppilas ymmärtää, että valintojen tekeminen ei aina ole yksiselitteistä

Arvioitu kesto: (4h)

Tarvikkeet:

 • mahdollisuus käyttää nettiä tai tietokirjoja
 • piirustuspaperia, maalaustarvikkeita,

Tiedon etsintää

Etsi tietoa netistä tai tietokirjoista ja kirjoita lyhyt selostus vihkoosi.

 • Milloin tuulimylly keksittiin?
 • Mihin tuulimyllyjä käytettiin ennen?
 • Milloin ja kuka keksi käyttää tuulivoimaa sähköntuotantoon?
 • Missä on eniten tuulivoimaloita?

Pohdittavaa

Keskustelkaa joko yhdessä koko luokan kanssa tai ryhmittäin seuraavista aiheista

 • Millaisia kommentteja olette kuulleet tuulivoimaloiden rakentamisesta?
 • Miksi kaikki eivät halua tuulivoimaloita kotiseudulleen?
 • Voiko valintakysymystä maiseman säilyttämisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman haasteen välillä ratkaista? Miten?

Väittely

 • Järjestäkää väittely edellisestä kysymyksestä
 • Miettikää muita vastaavalla tavalla haasteellisia valintatilanteita väittelyn aiheiksi.

Maisema muuttuu

 1. Etsi kuva kulttuurimaisemasta, jossa on vanha tuulimylly. Piirrä / maalaa kuva, jossa ovat sekä tuulimylly että tuulivoimala. Voit myös tulostaa kuvan ja liimata siihen mittakaavassa oikean kokoisen tuulivoimalan ja värittää.
 2. Etsi kuva maalauksesta, jossa on mielestäsi erityisen kaunis maisema. Tulosta kuva mustavalkoisena, piirrä siihen mittakaavassa oikeankokoinen tuulivoimala ja väritä koko kuva.
 3. Tutustu Salvador Dalin ja/ tai Picasson maalauksiin. Suunnittele ja toteuta jommalla kummalla tavalla kuva tuulivoimalasta. Voit liittää kuvaan myös muita elementtejä.

Osana laaja-alaista osaamista:
(L1, L2, L7)

Integroitavat oppiaineet:
(YM, KU, A)