Tekstin koko
Toggle search

Tehtävän kuvaus:

Oppilaat vaihtavat omia käytettyjä tavaroita muiden oppilaiden käytettyihin tavaroihin

Tehtävän tavoitteet: 

  • Oppilas oppii pohtimaan tavaran elinkaarta sekä tavaroihin liittyviä erilaisia arvoja ja arvostuksia tavaran rahallisen arvon lisäksi.
  • Oppilas oppii luopumaan itselleen tarpeettomasta.
  • Oppilas oppii toimimaan yhdessä tapahtumaa organisoidessaan ja huolehtiessaan omasta vastuualueestaan.

Arvioitu kesto: 4-6 h


Esimerkki tavaranvaihtopäivän järjestämisestä

Ennen tapahtumaa keskustellaan yhdessä:

  • Mitä erilaisia arvoja tavaroilla on niiden rahallisen arvon lisäksi ?(tunnearvo, keräilyarvo, kierrätysarvo)
  • Miten voi toimia tavaran kanssa, joka on itselleen tarpeeton? /Mitä ja miten olet kierrättänyt niitä?

Oppilaat järjestävät tavaranvaihtotapahtuman. Sitä varten he voivat tuoda hyväkuntoisia, mutta itselle tarpeettomia tavaroita. Tavaroiden tuomiselle voidaan varata muutama päivä. Itse vaihtotapahtuman voi järjestää esimerkiksi yhden oppitunnin aikana. Tuodut tavarat kerätään esimerkiksi yhteiseen pahvilaatikkoon. Oppilas/oppilaspari toimii kirjurina ja merkitsee muistiin, kuinka monta tavaraa kukin on tuonut.

Kun tavarat ovat kasassa, oppilas/oppilaspari valmistaa numerolappusia, joissa juoksevat numerot. Lappusia saman verran kuin tuotuja tavaroita.

Tavaranvaihtopäivän aamuna (tai mahdollisuuksien mukaan edellisenä päivänä) useampi oppilas/oppilaspari järjestää tavarat pöydille/pulpeteille. Oppilaat saavat miettiä tavaroille kategoriat.

Tavaranvaihtopäivänä oppilas saa  itselleen numerolapun/numerolappusia sen verran kuin on tuonut tavaroita. Numerolappu toimii “jonotusnumerona”  tavaranvaihdossa. Oppilas/oppilaspari hoitaa lappusten arvonnan.

Oppilaiden/oppilasparin tehtäviä voidaan jakaa useammalle tarpeen mukaan.


Muuta:

*Jos jonotuslappusia jää oppilaalle tarpeettomiksi/hän ei itse halua mitään tuomiensa tavaroiden tilalle, oppilas voi lahjoittaa lappuset uudelleen arvottaviksi. Näitä lappusia voivat nostaa myös ne oppilaat, jotka eivät ole tavaroita tapahtumaan tuoneet. Jos tavaroita jää lopuksi ilman omistajaa, tavarat voidaan laittaa lahjoituspöydälle, esimerkiksi koulun nuoremmille oppilaille.

*Jos jäljelle jää tavaroita, voi niitä hyödyntää kuvaamataidossa yksilö- tai ryhmätöissä. Esimerkiksi kuvakirjoista voi leikata kuvia ja upottaa ne omaan kuvistyöhön tai pikkutavaran voi käyttää askarteluissa hyödyksi.

Osana laaja-alaista osaamista

(L1, L3, L6, L7)

Integroitavat oppiaineet

(YM, MA, AI, KU, eettinen kasvatus(rehellinen toiminta))