Tekstin koko
Toggle search

Tehtävän kuvaus:

Ryhmätyötä ja luovuutta vaativa noin kaksi oppituntia kestävä eläytymismatka, jossa kolmesta osioista saa 1-3 pistettä arvottujen kriteerien mukaan.

Tehtävän tavoitteet: Miettiä ryhmässä eri energialähteiden käyttämistä käytännön läheisesti

Arvioitu kesto: 1-2 tuntia

Taustatietoa tehtävälle:
Ryhmän jäsenillä voi olla erityisvoimia, kuten voimakkuus, nopeus, älykkyys, johtamistaito, kätevyys, kestävyys, jotka ylittävät ihmisen normaalin tason. Pelin alussa sovitaan erityisvoima kullekin ryhmän jäsenelle.
Kun kukin tehtävä on tehty, ryhmä saa tehtävästä pisteet. Kriteerit arvotaan tehtäväkohtaisesti ja paljastetaan vasta ratkaisujen esittelyn jälkeen.
Osa oppilaista voi kuulua pisteytysryhmään opettajan lisäksi.

Kriteerit ovat:

  • tasa-arvoisuus
  • kekseliäisyys ja yllätyksellisyys
  • turvallisuus
  • kestävyys

Tarvikkeet:

Pelin todellisuus:
Oppilaat pohtivat liikkeen, valon, lämmön ja sähköenergian ongelmia yhdessä tuottaen luovia ratkaisuja.

Taustatietoa energian synnystä:

KAIKEN ENERGIAN ALKULÄHDE ON AURINKO
Planeettamme saa elämään tarvittavan energian auringosta, jossa 4,6 miljardia vuotta sitten tapahtui vetyfuusio. Fuusio jatkuu edelleen.
Aurinko valaisee ja lämmittää maata. Maan sisällä on lisäksi geotermistä lämpöä.

Auringon lämmittäessä maata lämmin ilma kohoaa ylöspäin ja tilalle virtaa kylmää ilmaa. Ilman liikettä kutsutaan tuuleksi. Tuulella on liike-energiaa, jota voidaan käyttää sellaisenaan apuna tai jota voidaan muuntaa sähköenergiaksi. Tuulimyllyjä rakennettiin ennen viljan jauhamista varten. Nykyään sähköä osataan ottaa haltuun korkealla sijaitsevien tuuliturbiinien avulla.

Kasvit tuottavat auringon valoenergian avulla hiilidioksidista ja vedestä happea ja sokeria. Tätä sanotaan yhteyttämiseksi. Samalla syntyy ravintoa ihmisille ja eläimille. Energiaa varastoituu kasveihin ja niinpä tulen keksiminen ja puun polttaminen onkin ollut ihmiselle tärkeä keksintö.

Fossiiliset polttoaineet öljy ja maakaasu ovat syntyneet vuosimiljoonien aikana elollisen aineksen kerrostuessa merenpohjaan.

Auringon valo voidaan muuntaa sähköenergiaksi, joka siirretään käyttöön aurinkopaneelien ja varaavien akkujen avulla. Auringon ansiosta vesi kiertää maapallolla haihtuen pilviin ja sataen alas valuen välillä jyrkkinä putouksina ja rauhallisina jokina kohti järviä ja meriä.

Maalämpö on maahan ja vesiin sitoutunutta energiaa, jota voidaan ottaa talteen.


Tehtävä 1

Olette joutuneet mereen kantavalle lautalle. Teillä on mukana omat reput päivän retkeä varten. Repuissa on tyypillisiä retkitavaroita, saatte itse päättää, mitä.
Näette rannan, mutta se on liian kaukana, jotta jaksaisitte kaikki uida rantaan.
Ratkaiskaa haaste ryhmässä neuvottelemalla.

Miten pääsette yhdessä liikkumaan rantaa kohti?

Esitelkää tulos muille kuvin/ näytellen.


Tehtävä 2

Olette saapuneet rantaan. Olette väsyneitä ja kylmissänne. Näette mökin, jonka pihassa henkilö viittilöi teille ja pienen keskustelun jälkeen tarjoaa apuaan ja antaa mökin käyttöönne. Mökki on kylmä.

Miten toimitte, jotta voitte peseytyä ja yöpyä lämpimässä mökissä?

Esitelkää tulos muille kuvin/ näytellen.


Tehtävä 3

Aamupalan jälkeen mökkinne ikkunaan koputtaa tutkija, joka kertoo projektista, jossa etsitään aurinkoherkkiä materiaaleja pukeutumiseen ja liikkumiseen. Tehtävänänne on ideoida käyttökelpoisia asuja, joita voisitte käyttää arjessa. Saatte vaikuttaa myös kankaan paksuuteen ja rakenteeseen. Mihin tarkoitukseen vaatteiden energiaa käytetään? Energiamatkanne on päättymässä.

Luokaa jokaiselle ainakin yksi vaatekappale.

Piirtäkää muotikuvia, joihin liitätte selostuksen suunnitelmastanne. Onnea finaaliin!

Osana laaja-alaista osaamista
L1, L2, L3, L6, L7

Integroitavat oppiaineet
AI, YM, KU