Tekstin koko
Toggle search

Tehtävän kuvaus:

Oppilas tutustuu oman koulun ja lähiympäristön energiaratkaisuihin vaihtoehtoisten tehtävien avulla

Tehtävän tavoitteet:

  • Oppilas tutkii lähiympäristöä ja luontoa yhdessä luokan kanssa
  • Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vaikuttaa ilmastonmuutoksessa ja luonnonsuojelussa.

Arvioitu kesto: (1-3h)

Energian ja materiaalien järkevä käyttö sekä niiden merkityksen ymmärtäminen on tärkeä taito jokaiselle ihmiselle – taidot on hyvä oppia jo niin nuorena kuin mahdollista. Energia-asiat ja samalla maapallon suojelu kuuluvat monipuoliseen perusopetukseen eri oppiaineissa. Lähimmäksi päästään ympäristöopin opetuksessa.

Moni asia on tällä hetkellä saanut uuden merkityksen. Epidemiat ja Eurooppaa koskevat sodat muuttavat Suomessakin kotitalouksien tilannetta entiseen verrattuna. Meidän täytyy vakavasti miettiä, millaisen sähkösopimuksen teemme, mikä lämmitys on energiataloudellisin, mikä auto kannattaa ostaa, käyttääkö perussähköä päivittäin vai onko yösähkön paikka jne. Kulut nousevat perheissä. Lastenkin olisi hyvä ymmärtää jo alakouluikäisenä näistä energia- ja ilmastoasioista jotain, tai vaikka paljonkin!

Teemme päivittäin matkoja esimerkiksi kouluun, työpaikalle, harrastuksiin, kauppaan tai kavereiden luo. Maapallon, ympäristön ja näin siis ihmisten sekä eliöiden kannalta ei ole aivan sama, miten nämä matkat toteutetaan. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan tekoja, jotka säästävät sekä energiaa, että maapalloa ja ilmastoamme. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan siis ympäristön ja ilmaston kannalta järkeviä tapoja kulkea.

Esimerkiksi kävely, pyöräily, juokseminen, potkukelkkailu tai vaikkapa potkulautailu eivät aiheuta ympäristölle tai terveydelle haitallisia pakokaasuja. Kaikki ladattavat vempeleet jo niitä aiheuttavat, pienetkin. Liikenteessä auttaa, kun hallitsee liikennesäännöt ja hyvät tavat. Autolla voi liikkua monta ihmistä yhtä aikaa. Joukkoliikenteeseen kannustetaan. Toki maaseudulla se on hankalaa – julkisen liikenteen linjoja ei vain ole, lukuun ottamatta koulukuljetukset. Näiden lisäksi viisaaseen liikkumiseen kuuluu ympäristön ja muiden hyvinvoinnin huomioiminen. Näitä edellä mainittuja tärkeitä seikkoja pääset pohtimaan viidesluokkalaisena hauskojen ja monipuolisten tehtävien muodossa. Tarkoitus on saada koko luokka liikkeelle ensin ihan lähelle omaa luokkaa/tilaa, ja sitten lähdetään ulos ja hieman kauemmaksi.

Tehtävät jaetaan kahteen ryhmään tässä osiossa:

I Luokkana liikkeelle omassa koulussa.

II Luokkana liikkeelle lähiympäristössä.


I Luokkana liikkeelle omassa koulussa oppimistehtävät

Tehtävä A ( kesto 2-3 h)

¤ 1 Selvittäkää koulun energiankulutukseeen liittyvät tiedot. Avuksi voi pyytää vaikka vahtimestaria/kiinteistönhuoltajaa.
¤ 2 Selvittäkää, miten koulua lämmitetään.
¤ 3 Tutkikaa ryhmissä, mihin kaikkeen energiaa koulussa kuluu.
¤ 4 Suunnitelkaa ryhmissä mahdollisia säästötoimia ja kootkaa ideoita muiden ryhmien kanssa yhteen.
¤ 5 Miettikää, mihin saavutetut säästöt voisi sijoittaa: hankintoja, retkiä jne.
¤ 6 Laatikaa ryhmän raportti. Lopuksi liittäkää ryhmien raportit yhteen ja tehkää niiden perusteella päätelmät yhdessä

Huomioikaa: opettajien ja oppilaiden käyttötottumukset, koulun käyttöaste (onko esim. iltakäyttöä), koulun keittiö ja sen varustelu, rakennuksen ikä ja lämmitysmuoto, rakennuksen kunto ja rakenne

Tehtävä B. ( kesto 1-2 h)

¤ 7 Laske ryhmässä jäsenten kesken, paljonko kuluu vettä luokallanne koulupäivän aikana.
¤ 8 Mieti, miten vedenkulutusta voi vähentää.
¤ 9 Selvitä, paljonko vesi maksaa paikkakunnallanne.
¤ 10 Kiertele koululla ja arvioi huonelämpötiloja. Onko liian lämmin? Sopiva? Kylmä?
¤ 11Tutki, onko laitteita liikaa päällä. Onko virransäästöominaisuudet käytössä?
¤ 12 Tutki, voiko valaistusta vähentää koulun sisällä. Entä ulkona?

Tehtävän voi suorittaa muistiinpanoja tekemällä ryhmittäin tai parin kanssa vihkoon tai vastaavaan. Voi myös tehdä pienen tutkielman/esitelmän joko perinteisesti paperille tai sitten haluamaansa alustaan tietokoneella.


II Luokkana liikkeelle lähiympäristössä

Tehtävä A. (kesto 1 h)

Lähde ulos tutkimaan lähiympäristöäsi, tekemään tehtäviä ja vastatkaa kysymyksiin opettajan pyytämällä tavalla.

¤ 1 Miten eri tavoin metsässä/puistossa voi liikkua?
¤ 2 Listatkaa ryhmässä/pareittain omia lempipaikkojanne luonnossa.
¤ 3 Miten koulu voisi kannustaa oppilaita ja opettajia kulkemaan koulumatkat pyörillä?
¤ 4 Tutkikaa koulun pyöräparkkeja. Voisiko niitä parantaa?
¤ 5 Mieti, onko koulumatkasi pyörätie tai jokin muu tie hoidettu kunnolla talven ajan.
¤ 6 Kerro, pystytkö lisäämään kulkemista jalkaisin tai pyörällä.

Tehtävä B. ( kesto 1-2 h)

Liikenne aiheuttaa ympäristössämme paljon erilaisia haittavaikutuksia. Pakokaasut ja pienhiukkaset ovat haitallisia terveydelle ja ympäristölle, minkä lisäksi liikenteestä aiheutuu myös melua. Liikennettä kehitetään koko ajan kestävämpään suuntaan erilaisilla ratkaisuilla. Lähde luokasta ulos tutkimaan lähiympäristösi liikennettä ja tee seuraavat tehtävät ja raportoi opettajan pyytämällä tavalla.

¤ 7 Onko turvallisuus huomioitu jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, autojen ja muiden mahdollisten kulkuvälineiden osalta?
¤ 8 Onko liikennevaloja? Monetko? Onko tarpeelliset? Vaaranpaikkoja?
¤ 9 Mitä kulkuvälineitä näet? Millä eri polttoaineilla autot kulkevat? Huomaatko sähköautoja?
¤ 10 Voit kuvata kännykällä tai esim. Chromebookilla liikennettä ja liittää kuvat työhösi. Mieti kuvien avulla, miten energiaa ja luontoa voisi säästää juuri kuvan osoittamassa tapauksessa.
¤ 11Laske 10 min aikana, montako raskasta tiekuljetusta näet (rekka tai kuorma-auto), montako pakettiautoa näet ja montako henkilöautoa näet.

Tehtävä C. JOKERI (kesto 1 – 3 h)

¤ Kampanja Miljoona roskapussia
Keväällä 2023 koko Suomi kerää miljoona pussillista roskia. Kaksi kuukautta kestävissä siivoustalkoissa 170 kuntaa tai kaupunkia, joukko järjestöjä ja yhteisöjä sekä Ylen tunnettuja kasvoja yhdistävät voimansa kaikkien suomalaisten kanssa kerätäkseen ympäristöstä miljoona pussia roskia.

Kampanjan kumppanit välittävät kampanjasta tietoa, innostavat asukkaitaan tai jäseniään osallistumaan ja merkitsemään kerätyt roskapussit roskalaskuriin sekä järjestämään siivoustempauksia mahdollisuuksiensa mukaan.

Miljoona roskapussia -kampanjaan voi osallistua jokainen huolimatta siitä, onko oma asuinpaikkakunta kumppanina. Kampanjaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tule siis mukaan yksin tai yhdessä perheen tai kaveriporukan kanssa!

Kerätyt roskapussit merkitään laskuriin sen paikkakunnan kohdalle, mistä roskapussit on kerätty. Laskuri päivittyy kerran päivässä. Luvassa on siis yhteisen hyvän lisäksi todellinen kisa Suomen paikkakuntien välillä! Laskuri löytyy osoitteesta yle.fi/miljoonaroskapussia.

Tätä tehtävää voi suorittaa ikuisesti ja lähteä koska tahansa luokasta lähiympäristöön roskien keruuseen, vaikka vähän kauemmaksikin. Laskuria ei välttämättä tarvitse, vaan hyviä tekoja ja välittämistä!

Osana laaja-alaista osaamista
(L6)

Integroitavat oppiaineet
(AI, YH)