Tekstin koko
Toggle search

Tehtävän kuvaus:

Oppilaat vierailevat yrityksissä, jotka tuottavat energiaa ja/tai käyttävät tuotannossaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Tehtävän tavoitteet:

 • Oppilas tutustuu yrityksen toimintaan
 • Oppilas vierailee yrityksessä yhdessä luokan kanssa
 • Oppilas tutustuu eri ammatteihin
 • Oppilas tutustuu ilmastoystävälliseen energiantuotantoon
 • Oppilas tutustuu ilmastoystävällisen energian käyttöön eri yrityksissä

Arvioitu kesto: (5-10h)

Tässä kokonaisuudessa pyritään löytämään yrityksiä, jotka tuottavat vihreää energiaa ja/tai käyttävät tuotannossaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja sekä toimivat kestävän kehityksen mukaisesti.

1. Etsitään netistä Suomessa toimivia yrityksiä, jotka tuottavat ja/tai käyttävät tuotannossaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja toimivat kestävän kehityksen mukaisesti. Tehdään taulukko: yrityksen nimi, toimiala, miksi kiinnostava.

2. Etsitään netistä omassa kunnassa/kaupungissa toimivia yrityksiä, jotka tuottavat ja/tai käyttävät tuotannossaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja toimivat kestävän kehityksen mukaisesti. Tehdään taulukko: yrityksen nimi, toimiala, miksi kiinnostava.

3. Päätetään yhdessä mihin yritykseen tutustutaan lähemmin. Jos mahdollista, tehdään yritysvierailu. Tutustuminen voidaan tehdä myös etäyhteydellä, virtuaalisesti tai sähköpostin välityksellä. Jollekin oppilaalle tai oppilasryhmälle voidaan antaa tehtäväksi ensimmäinen yhteydenotto yritykseen joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tutustumiskohteita voi olla useita, joka ryhmällä omansa, jos tutustuminen tehdään etäyhteydellä.

4. Ennen vierailua oppilaat ottavat selvää vierailukohteesta sen mahdollisten verkkosivujen pohjalta ja laativat kysymyksiä, joihin pyritään saamaan vastauksia vierailun aikana. Oppilaat selvittävät myös, mikä on yrityksen toiminta-ajatus. Mitä yrityksessä tehdään ja mitkä ovat sen liikeideat? Liikeideassa on yleensä kolme osaa: mitä, kenelle ja miten.

Esimerkkikysymyksiä:

 • Mikä on yrityksen päätuote?
 • Mikä on liikkeen energiansäästötavoite?
 • Minne tuotteita myydään?
 • Millaisia ilmastoystävällisiä ratkaisuja yrityksessä käytetään?
 • Paljonko yrityksessä on henkilöstöä?
 • Millainen on yrityksen / toiminnan historia?
 • Mitä kestävään kehitykseen ja energiansäästöön liittyviä asioita yrityksessä tehdään?
 • Miten yritykseen pääsee töihin?

5. Vierailun aikana oppilaat voivat mahdollisuuksien mukaan kuvata kohteita, omaa toimintaansa ja esiteltäviä demoja. Tätä materiaalia voi myöhemmin hyödyntää vierailun dokumentoinnissa.

6. Vierailusta tehdään ryhmittäin raportti. Vaihtoehtoja: video, blogi, kirjallinen esitys, keskustelu, uutinen, portfolio jne.

Vierailukohde-esimerkkejä:

 • Tuulivoimalat
 • Energiantuotantolaitokset
 • Tehtaat, jotka valmistavat energiatehokkuuteen liittyviä laitteita
 • Tehtaat, jotka käyttävät toiminnassaan esimerkillisesti ilmastoystävällisiä ratkaisuja
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Vesivoimalat
 • Aurinkovoimalat
 • Kaupat ja liikkeet, jotka ovat sitoutuneet energiatehokkuuden lisäämiseen
 • Jäteasemat, RE-pisteet, ekopisteet ja jätehuoltokeskukset
 • Maatilat
 • Muut?

Osana laaja-alaista osaamista
(L2 L5,L6)

Integroitavat oppiaineet
(AI, YH)