Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavien maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tarkoittamia tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä ja varajäseniä:

  • Kaupunkiympäristölautakunta ja sen jaostot
  • Lupa-asiainlautakunta

Ko. tehtäviä hoitaa Lapuan kaupungissa ympäristölautakunta.

Sidonnaisuusilmoitusvelvolliset kaupungin viranhaltijat:

  • Kaupunginjohtaja/kaupunginhallituksen esittelijä
  • Lautakuntien esittelijät
  • Kaupunginhallituksen jaoston esittelijä
  • MRL (132/1999) tarkoittamia tehtäviä hoitavan lautakunnan esittelijä

Linkki Lapuan kaupungin sidonnaisuusrekisteriin

Sidonnaisuusrekisteriä ylläpitää Lapuan kaupungin tarkastuslautakunta. Rekisterin palvelun tuottaja on Innofactor Oy:n sidonnaisuusrekisteri.

Yhteystiedot

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/