Skip to content
Lapuan logo
Tekstin koko
Toggle search

Tietoa Suviduunista

Lapuan kaupungin Suviduuni-projekti kohdistuu vuosina 1998– 2005 syntynei­siin nuo­riin, joiden kotipaikka on Lapua. Suviduunin toiminta-aika on 27.4. – 30.8.2020.

Suviduunissa kaupunki maksaa yksityiselle työnantajalle kesätyötukea tämän työllistäessä lapualaisen nuoren. Tuen määrä on 75 euroa/viikko työnantajalle, joka on velvollinen maksamaan nuorelle palk­kaa vähin­tään 180 euroa/viikko. Saman nuoren työllistämistä tuetaan enintään neljän vii­kon ajalta. Työnantajalle maksetaan kesätyötukea enintään 1.200 euroa.

Työsuhteessa noudatetaan työsopimuslakia, lakia nuorista työntekijöistä sekä kunkin alan työeh­tosopimuksissa määriteltyjä palkkausta ja työehtoja.

Työnantajan on toimitettava allekirjoitettu kesätyösopimus ennen työsuhteen alkua Lapuan kaupungin yhteyshenkilölle (ensisijaisesti) tai TE-toimistoon.

Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen tuen maksua varten kaupungin yhteyshenki­lölle mah­dolli­simman pian työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 25.9.2020 men­nessä.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?