Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Lapuan kaupungilla

Henkilötietojen käsittelyllä on jokin tietosuoja-asetuksessa säädetty käsittelyperuste. Pääsääntöisesti käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuolena tai rekisteröidyn antama suostumus. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei ole olemassa lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Tietyissä tapauksissa, – esimerkiksi uutiskirjeiden osalta, rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa poistamista.

Lapuan kaupungilla ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä.

Tietosuojavastaava

Lapuan kaupungin tietosuojavastaava on hallintopäällikkö Minna Kangasluoma. Jos tarvitset lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä Lapuan kaupungilla, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan.

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä Lapuan kaupungilla tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Yhteystiedot

Kangasluoma Minna

Hallintopäällikkö
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/