Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vahvuutena ehkäisevästä päihdetyöstä välittäminen

Ehkäisevä päihdetyö ehkäisee ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä sekä ongelmallista rahapelaamista. Lisäksi se ehkäisee ja vähentää niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Ehkäisevä päihdetyö tarjoaa toimivaksi todettuja ja vaikuttavia keinoja, joilla voidaan vaikuttaa päihteiden kysyntään ja saatavuuteen.
Kunnan lakisääteinen tehtävä on luoda riittävät edellytykset, eli toiminnalle rakenteet ja resurssit, jotka tukevat ehkäisevää päihdetyötä
ja mahdollistavat sen laadukkaan toteuttamisen. Näin kunta huolehtii myös kuntalaisten oikeudesta hyvään ehkäisevään päihdetyöhön.

Pitkäjänteinen ehkäisevä päihdetyö vähentää väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja, inhimillistä kärsimystä ja palvelujen tarvetta. Se lisää työn tuottavuutta ja varmistaa väestön työ- ja toimintakyvyn tulevaisuudessa. Myös kuntatalous hyötyy laadukkaasta ehkäisevästä päihdetyöstä.
(THL)

Lapuan kaupungissa ehkäisevä päihdetyö on jokaisen toimialan yhteinen tehtävä. Keskeisiä toimijoita ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja kulttuurin palvelut. Ehkäisevä päihdetyö on kuitenkin muiden hyvinvointia edistävien toimintojen tavoin kiinteä osa myös asumisen ja ympäristön palvelujen sekä kaupungin hallinnon työtä.

Ehkäisevää päihdetyötä Lapuan kaupungissa koordinoi hyvinvointikoordinaattori. Toimintaa Lapuan kaupungissa ohjaa ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, jonka löydät vuoden 2022 hyvinvointiraportin loppupuolelta. Suunnitelman pohjana toimii Etelä-Pohjanmaan alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma sekä THL:n Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman painopisteet.

Ehkäisevä päihdetyö on yhteistyötä

Lapuan kaupungin lisäksi ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan kaupungissa esimerkiksi seurakunnissa, järjestöissä ja hyvinvointialueella. Alle on listattuna kaupungin EPT-toimijoita. Linkit vievät toimijoiden omille verkkosivuille:

Lisätäänkö toimintanne listalle?

Kysy lisää ehkäisevästä päihdetyöstä Lapualla!

Turja Riina

Hyvinvointikoordinaattori
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/