Tekstin koko
Toggle search

Kouluttaja ja kehittäjä, tule meille töihin!

Voimaa Arkeen on seitsemän kansalaisopiston yhteinen koulutushanke, jonka toimii Etelä-Pohjanmaalla. Hanke on Opetushallituksen rahoittama. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uudentyyppinen koulutuskokonaisuus, jolla parannetaan oppijalähtöisesti ja oppijaa voimauttavasti henkilön perus- ja työelämävalmiuksia,

käytetään joustavasti erilaisia oppimiskanavia ja oppimisympäristöjä, validoidaan myös olemassa olevaa, koulutuksen sisältöihin liittyvää osaamista ja tarjotaan mahdollisuuksia parantaa oppimistaitoja, ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja.

Haemme hankkeeseen kouluttajaa, jonka tehtävien kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat, alan vaihtoa suunnittelevat ja heikot perustaidot omaavat aikuiset.

Kouluttajan tehtäviin kuuluu uuden koulutusmallin rakentaminen ja koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä hankkeen projektipäällikön, ohjausryhmän ja paikallisten oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.  Työ sisältää henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laatimista, perus-, oppimis- ja työelämätaitojen kartoittamista, ohjaamista ja opettamista, osaamisen arviointia ja tunnistamista sekä muun hankkeella järjestettävän koulutuksen koordinointia yhteistyössä projektipäällikön kanssa.

Saat meiltä kehittämisintoisen ja laajan työyhteisön, joka tukee sinua monipuolisessa työssäsi. Saat mahdollisuuden olla mukana rakentamassa ja pilotoimassa vapaan sivistystyön uudentyyppistä, osaamisperusteisesti suunniteltua koulutuskokonaisuutta.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävän palkkaus määräytyy kvtes:n mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Koulutusryhmiä on useita ja koulutuksia järjestetään eri paikkakunnilla, joten oma auto on tarpeellinen. Pääpaikkasi on Lapualla, viihtyisässä kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa.

Tehtävä on määräaikainen alkaen 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 28.2.2022. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Hakemukset ansioluetteloineen kuntarekryn kautta 4.12.2020 mennessä. Kuntarekryn ilmoitukseen pääset tästä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kouluttaja-ja-kehittaja-kans.op-koulutushanke-320069-2/

Lisätiedot tehtävästä Lapuan kansalaisopiston rehtori, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Takamaa mari.takamaa@lapua.fi puh. 044 438 4530 tai hankkeen projektipäällikkö Anna-Kaarina Perko anna-kaarina.perko@lapua.fi puh.044 438 4549.

Voit tutustua hankkeeseen myös sen infosivuilla: https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/voimaa-arkeen