Tekstin koko
Toggle search

Hankkeiden  yhteinen blogi

Käynnissä olevat hankkeet:

Taidetta, taitoja ja verkostoja
Kansainvälinen hanke Erasmus+ (2023-2024)
Hankkeen PedaNet sivu

Lapuan kansalaisopiston ja taidekoulun Erasmus+ nettisivut

HYVÄ opisto – Hyviä väestösuhteita, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
Laatu- ja kehittämishanke
(2023-2025)
Hankkeen PedaNet sivu

TEPKO – Taiteen perusopetuksen henkilöstökoulutusta Etelä-Pohjanmaalla ja
Kokkolan seudulla
Henkilöstökoulutushanke
(2023-2025)
Hankkeen PedaNet sivu

Osaajien opisto
Laatu- ja kehittämishanke
(2022-2024)
Hankkeen PedaNet sivu

 

Päättyneet hankkeet:

Me osatahan!
(2021-2023)
Hankkeen PedaNet sivu

Henkilöstökoulutushanke Tuntiopettajat työelämätaitojen tukijoina (2020-2021)
Hankkeen PedaNet-sivusto

Ittelle, yhyres! (2019-2020)

Koulutushanke Voimaa arkeen
(2020-2022)
Hankkeen PedaNet-sivusto

Kansainvälinen hanke (Erasmus+ KA104) Kulttuurikeskus Vanha Paukku – Yhteinen polku elinikäiseen oppimiseen (2019-2021)

Henkilöstökoulutushanke Opettamisen työkalut
(2019-2021)
Hankkeen PedaNet -sivusto

Laatu- ja kehittämishankkeet Verkkolake 1 ja 2
(2016-2019)
Hankkeiden PedaNet-sivusto

Kansainvälinen hanke Lapuan EUkot maailmalla
(2016-2018)
Hankkeen blogi

Lapuan kansalaisopiston hanketoiminnalla tuetaan opiston perustehtävää, laadukkaan opetuksen ja koulutuksen tuottamista toiminta-alueen asukkaille.

HENKILÖSTÖKOULUTUSHANKKEILLA ylläpidetään henkilöstön ja opettajien osaamista nopeasti muuttuvassa maailmassa.

KEHITTÄMISHANKKEILLA parannetaan opistotoiminnan laatua, tavoittavuutta,  koulutustarpeisiin vastaamista sekä uusien asiakasryhmien tavoittamista.

KANSAINVÄLISILLÄ HANKKEILLA tarjotaan henkilöstölle ja opettajille mahdollisuus täydennyskoulutuksiin EU:n alueella sekä kehitetään opiston ja keskeisten sidosryhmien kansainvälisyyttä, verkostoitumista ja suvaitsevaisuutta elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.

Lapuan kansalaisopisto toteuttaa hankkeita sekä itse että yhdessä muiden kansalaisopistojen ja Lapuan kaupungin yksikköjen kanssa. Lapuan kansalaisopisto toimii hankkeissa hallinnoijana.

Hanketoiminnan tukena on MEDIAPAJA, Lapuan kansalaisopiston työtila ja innovaatioympäristö, jonka ajantasaisilla media- ja ICT -työkaluilla järjestyvät koulutukset ja työpajat joko livenä tai verkossa. Tutustu tarkemmin mahdollisuuksien Mediapajaan sen kotisivuilla

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Anna-Kaarina Perko

Projektityöntekijä

Mediapaja ja hankkeet