Tekstin koko
Toggle search

Lapuan kansalaisopisto tarjoaa laadukkaita oppimisen ja harrastamisen mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille sekä lähi- että etäopetuksena. Kurssitarjonta on opiston sekä kaupungin strategiassa mainittujen arvojen mukaista, uudistuvaa ja joustavaa. Koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti.

Kansalaisopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen sekä jatkuvan oppimisen periaatteita. Kansalais- ja työväenopistojen merkitys kuntakontekstissa on suuri, sillä opistotoiminta vahvistaa kunnan ja kuntalaisten sosiaalisen pääoman lisäksi osaamispääomaa, identiteettipääomaa ja terveyspääomaa.

Lapuan taidekoulu toimii kansalaisopiston alaisuudessa ja antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä, teatteri- ja tanssitaiteessa.

Opistolla on vahva kokemus koulutuspalvelujen tuottajana ja se tarjoaa myös kursseja, luentoja ja koulutusta tarvittaessa maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimialoille, yrityksille ja yhteisöille.

Kansalaisopistossa opiskelee vuosittain n. 3000 lasta, nuorta ja aikuista. Opetustunteja on n. 10 000.

Seija Juntunen

Opistosihteeri

Elina Partanen

Kurssisuunnittelija