Tekstin koko
Toggle search

Kansalaisopiston ja taidekoulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa Lapuan kansalaisopiston ja Lapuan taidekoulun toiminnassa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää opiston ja taidekoulun sisäistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista.

Järjestyssäännöillä turvataan opiston ja opiskelun turvallisuus ja viihtyvyys. Opistossa ja taidekoulussa on tasa-arvo kaikkien välillä. Kaikki ovat yhdenvertaisia. Kun ilmoittaudun kurssille, sitoudun noudattamaan seuraavia Lapuan kansalaisopiston ja Lapuan taidekoulun sääntöjä:

Hyvät käytöstavat ja turvallisuus

 • Noudatan opiston / taidekoulun järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.
 • Käyttäydyn kohteliaasti, asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti oppitunneilla ja tauoilla.
 • Annan työrauhan muille opiskelijoille.
 • Saavun ajoissa tunneille.
 • En ota valokuvia, videoita tai äänityksiä ilman lupaa.
 • En käytä päihteitä tai huumaavia aineita opiston / taidekoulun tiloissa. Tupakointi on kielletty sisätiloissa sekä ulkoalueilla.
 • En tuo vaarallisia esineitä ja aineita opistoon.
 • Suoritan kurssimaksut sovitusti.

Tilat

 • Huolehdin ympäristön siisteydestä, siivoan omat jälkeni luokassa ja yleisissä tiloissa.
 • Pidän hyvää huolta opiston tiloista ja tavaroista.
 • Olen korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastani vahingosta.
 • Lapuan kansalaisopisto / Lapuan taidekoulu ei vastaa opiskelijoiden omaisuudesta.

Järjestyssääntöjen valvonta ja seuraamukset

 • Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki opistossa / taidekoulussa työskentelevät henkilöt.
 • Opettaja voi määrätä häiritsevän opiskelijan poistumaan opetustiloista.
 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rehtorin puhuttelu/ohjaava keskustelu.
 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta voi seurata myös varoitus.
 • Vakavasta tai toistuvasta järjestyssääntöjen rikkomisesta Lapuan kansalaisopisto / Lapuan taidekoulu voi evätä opiskelijalta oikeuden osallistua kursseille tai muuhun toimintaan.
 • Opiskeluoikeuden menetyksessä kurssimaksua ei palauteta opiskelijalle.

Muita määräyksiä

 • Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja opetushallinnon antamia ohjeita ja säädöksiä, Lapuan kaupungin hallintosääntöä ja kaupungin yleisiä ohjeistuksia sekä Lapuan kansalaisopiston / Lapuan taidekoulun antamia muita ohjeita.