Tekstin koko
Toggle search

Ajankohtainen katsaus kirjaston hankkeista

Lue missä mennään Lapuan kirjaston omissa hankkeissa ja hankkeissa, joissa olemme mukana.

Ajankohtainen katsaus kirjaston hankkeisiin 3.4.2024

Lapuan kirjastossa on menossa kaksi omaa hanketta ja yksi Eepos -kirjastojen yhteinen hanke.

 “Kirjastoauton pyörät pyörimään kahteen pitäjään” -hankkeen tavoitteena on selvittää millä mallilla toimisi Alajärven ja Lapuan yhteinen kirjastoauto ja hankitaanko se yhdessä. Kirjastoautotyöryhmän kokoonpanossa on Alajärven kirjastotoimenjohtaja Maria ja kirjastoautosihteeri Juha ja Lapuan kirjastotoimenpäällikkö Päivi, kirjastoautovirkailija Kimmo sekä hankkeen vetäjänä toimiva kirjastonhoitaja Marika. Aluehallintoviraston myöntämän avustuksen turvin olemme voineet palkata Marikalle sijaisen muutamaksi kuukaudeksi, jotta hän on voinut keskittyä hankkeeseen. Työryhmä on hankkeen puitteissa kartoittanut yhteisen kirjastoauton malleja tutustumalla eri käytäntöihin kirjastoissa ympäri Suomea. Lisäksi työryhmä on pohtinut eri mallien hyviä ja huonoja puolia. Kirjastoautotyöryhmä on pitänyt matkan varrella palavereita kummankin kaupungin sivistysjohtajien sekä lautakuntien puheenjohtajien kanssa. Hanke on nyt siinä vaiheessa, että työryhmä valmistelee esityksen päätettäväksi. Esityksessä tulee olemaan kaksi vaihtoehtoa, joista pitäisi valita ja mennä sitten sillä mallilla eteenpäin. Hankeaika päättyy 31.5.2024, jonka jälkeen Aluehallintovirastolle tehdään hankeselvitys, loppuraportti.

Hiio hoi … seikkailu näköpiirissä! -lukuhanke on menossa parhaillaan. Hankkeessa on keskeisenä teemana merirosvot. Hanke kohdistuu eskari-ikäisiin ja alakouluikäisiin (1 – 3 lk) lapsiin. Lukutaitokipinän synnyttäminen on erityisen tärkeää lähellä kouluikää ja alakoulussa. Tarinatyöpajat ja monipuoliset lukuvinkkaukset tukevat niin mielikuvitusta, oppimista kuin innostusta lukemiseen. Hankkeen aikana järjestetään merirosvoteemainen kirjoituskilpailu kolmosluokkalaisille. Hankkeen lopuksi järjestetään merirosvo -teemainen tapahtuma kirjastossa. Kirjaston henkilökunnalle, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle sekä vanhemmille tarjotaan luentoja tai asiantuntijavieraita, jotka puhuvat lukemisen merkityksestä ja tärkeydestä sekä lukuilosta! Hanke huipentuu toukokuussa pidettävään tapahtumapäivään teemalla “päivä merirosvona”, ole siis kuulolla! Hiio hoi -lukuhanke on saanut Aluehallintovirastosta avustusta 13 000 euroa, jolla saimme palkattua hankkeen vetäjäksi Oilin, hänellä apukätenä Jaana tuntityöläisenä työpajoissa.  

Hiio hoi – lukuhankkeen tiimoilta kävi Kati Keski-Mäenpää 5.3. Lapualla herättelemässä lukuintoa. Lukuinnon herättämisestä keskusteltiin vilkkaasti sekä heitettiin ideoita. Moni asia on hyvin, mutta vielä voisimme tehdä paljon yhdessä lukutaidon eteen, sitä pohdimme. Kaikki yhdessä, vanhemmat ja perheet, koulut ja kirjastot – yhdessä. Mukana oli 0-3 luokkien opettajia ja kirjaston henkilökuntaa. Lukuhankkeen toiminnallisen osuuden aloituspäivänä keskiviikkona 13.3. käytiin Liuhtarin koulussa tarinatyöpajojen ja vinkkausten merkeissä, ja siellä olikin varsin mukava päivä!

 

 

Eepos-kirjastojen yhteinen hanke Parasta palvelua Eepos pureutuu asiakaspalveluun ja erityisesti palvelumuotoiluun. Eepos-kirjastojen hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa asiakaspalvelua, sillä kirjastojen yksi tulevaisuuden valtti on henkilökohtainen asiakaspalvelu. Jo hankkeen ensivaiheessa toteutetussa asiakaskyselyssä toivottiin edelleen henkilökohtaista asiakaspalvelua vaikka moni vastaaja käytti myös omatoimikirjastoja hyödyksi. 

Hankkeessa otetaan asiakkaat mukaan, koska heidän kokemuksensa ja tarpeidensa mukaan palveluja kehitetään ja heitä varten kirjastopalvelut ovat olemassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilökunnan osaamista palvelumuotoilusta sekä asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Hankkeessa kirjastolaiset oppivat uutta osallistamisesta muun muassa asiakkaille suunnattujen työpajojen muodossa. Hanke on hyvässä vaiheessa ja osaavan hankevetäjän Paulan käsissä. Tämäkin hanke on saanut avustusta Aluehallintovirastolta.  

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Avustusten tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin ja parantaa eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia. Hankkeiden toivotaan edistävän kaikenikäisten hyvinvointia, osallisuutta ja lukutaitoa. Avustukset tarjoavat kirjastoille mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja palvelujaan. Avustuksen avulla voidaan palkata hankkeeseen innostunut vetäjä ja kirjastoon sijainen, jos hanketta vetää joku kirjaston omasta henkilökunnasta. Hankkeet työllistävät, totta kai, mutta usein niiden avulla saamme paljon. Monesti käytäntöön jää esimerkiksi hyviä toimintamalleja ja jopa uusia palvelumuotoja. Hakuaika on syksyisin, lokakuussa. Tästä seuraavasta linkistä pääset näkemään millaisiin hankkeisiin avustuksia on myönnetty vuosina 2022 ja 2023. 

https://aviavustukset.fi/visualisointi/#!/fi/projects/bars/ColSel_Teema/ColSel_Vuosi/true/eyJhIjpbXSwiYiI6W10sImMiOltdLCJkIjpbXSwiZSI6W10sImYiOlsiMjAyMiIsIjIwMjMiXSwiZyI6W10sImgiOltdLCJpIjpbXX0=/eyJhIjpudWxsLCJiIjoibW9uZXkiLCJjIjoibm9ybSIsImQiOiJrdW50YSIsImUiOm51bGx9

Lisäksi, jos sinua kiinnostaa lukea millaisia tarinoita avustusten turvin toteutettujen hankkeiden takana piilee, niin tästä linkistä pääset lukemaan niitä: https://aviavustukset.fi/category/kirjastojen-kehittamishankkeet-fi/

Nähdään kirjastossa!

Katsausterveisin,

Päivi

Päivi Pippola,

kirjastotoimenpäällikkö

Lapuan kaupunginkirjasto