Tekstin koko
Toggle search

Omatoimikirjastoa käyttöä koskevan kyselyn kooste

OMATOIMIKIRJASTOA KOSKEVA KYSELY 

Lapuan kaupunginkirjastossa 

Kooste vastauksista 9.3.2024

Lapuan kirjaston omatoimikirjastoa koskeva kysely oli vastattavissa 19.1. – 9.2.2024 netissä sekä paperiversiona. Halusimme saada asiakkailtamme käyttökokemuksia ja kehittämisideoita. Vuonna 2023 omatoimikirjasto oli toiminut kokonaisen vuoden (vihittiin käyttöön 20.10.2022). Vuonna 2023 omatoimikirjastoon kirjauduttiin 3 416 kertaa. Tuo luku ei kerro kokonaiskävijämäärää, sillä kirjautuneen henkilön mukana on voinut tulla perheenjäseniä tai esimerkiksi puoliso.

Kyselyyn vastaajien määrä oli 73. Kiitos kyselyyn vastanneille! Arvonnassa voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Tässä seuraavaksi pieni kooste kyselyn tuloksista. Huom! Lihavoidulla tekstillä on jo vastauksia joihinkin ongelmiin. Enemmistö vastaajista oli 31 – 45 vuotiaita ja seuraavaksi 46 – 60 vuotiaat. Suurin osa vastaajista oli naisia, kuten taitaa olla yleensä asian laita kyselyjen suhteen. 

Ne käyttäjät, jotka eivät olleet vielä käyttäneet omatoimikirjastoa eivät tienneet siitä mitään tai eivät yleensä käyttäneet kirjastoa tai yksinkertaisesti eivät ehtineet käydä kirjastossa.

Vastaajista 33 % kävi omatoimikirjastossa kerran kuussa ja sekä kerran viikossa että kaksi kertaa kuussa 20 % vastaajista. Omatoimikirjastossa käydään useimmiten yksin, 67 % tai perheen kanssa, 27 %. Kirjastossa viivytään yleensä alle puoli tuntia, 52 % vastaajista ja 35 % vastaajista viipyy puolisen tuntia. Vastaajista 54 % koki, että omatoimikirjaston aukioloaika joka päivä kello 9 – 21 on riittävä, yksittäisissä vastauksissa toivottiin omatoimikirjaston aukeavan hieman nykyistä aiemmin eli kello 7 aamulla. 

Omatoimiajalla lainataan kirjastosta kirjoja, lehtiä ja muuta aineistoa, 88 % vastaajista ja myös varauksia haettiin paljon, 79 % vastaajista. Painettuja aikakauslehtiä sanoi lukevansa 35 % vastaajista ja painettuja sanomalehtiä 23 % vastaajista, kirjastossa myös vietetään aikaa, 17 % vastaajista kertoi näin. Jonkin verran tehtiin etätöitä ja opiskeltiin tai pelattiin pelejä (lautapelejä tai muita pelejä). 

Omatoimikirjaston kävijöistä 73 % koki, että oli saanut riittävän opastuksen omatoimikirjaston käyttöön. Vastaajista 8 % oli kohdannut ongelmia eikä ollut päässyt sisälle. Ulko-oven kirjautumisyksikön luona ei ole välttämättä kirjautuminen onnistunut, jos kirjastokorttia ei ole laitettu oikealle etäisyydellä ja oikein päin lukijaan nähden.  Ulko-oven kirjautumisyksikön kohdalla asetetaan kirjastokortti kohtisuoraan noin 10 – 15 cm:n päähän lukijasta. Vihreä valo kertoo sen, että kirjautuminen on hyväksytty.  

Olemme tarkentaneet ohjeistusta omatoimikirjaston käyttösääntöihin sekä ulko-oven luona. Lainaamisen kanssa oli ollut ongelmia joillakin vastaajilla. Tämä ongelma johtuu monessa tapauksessa siitä, että asiakas on lainauskiellossa maksujen ollessa 7 euroa tai yli. Tässä tilanteessa pääsee kyllä sisälle kirjastoon, mutta lainaaminen ei onnistu lainausautomaatilla. Kertyneet maksut voi maksaa kirjaston aukioloaikoina asiakaspalvelussa tai verkkokirjaston puolella (https://eepos.finna.fi/) kirjautumalla omalla kirjastokortilla ja pin-koodilla (nelinumeroinen luku) omalle tililleen ja kohtaan maksut. Verkon kautta maksettaessa kaikki maksut maksetaan kerralla. Verkkomaksamisen alaraja on 0,65 €. Asiakkaiden on myös muistettava, että ennen käyttöä jokaisen pitää tehdä omatoimikirjastosopimus. 

Kyselyssä kysyttiin onko omatoimiaika vaikuttanut omaan, perheenjäsenen tai lasten lukuharrastukseen. Vastaajista 69 %  kertoi, että lukuharrastus on pysynyt ennallaan, mutta 31 % vastaajista puolestaan kertoi lukuharrastuksen lisääntyneen. Kirjaston käyttöä on omatoimiaika lisännyt hieman 52 % vastaajista ja pysynyt ennallaan 30 % vastaajista. Vastaajista 18 % ilmoitti käytön lisääntyneen. 

Kaiken kaikkiaan omatoimikirjastoon oltiin tyytyväisiä ja asteikolla 1-10 oli vastaajien antama keskiarvo 9,3 eli kiitettävä. Avoimissa palautteissa kehuttiin palvelua ja samalla myös kirjaston viihtyisyyttä sekä kokoelmia – “kirjastossa on ihana käydä”. Tarkempia ohjeita sekä kirjallisia että kuvallisia kaivattiin kirjautumisessa omatoimikirjastoon sisälle. Kahviautomaatti oli jonkun vastaajan toiveissa. Parempaa tiedotusta toivottiin kirjaston tapahtumista ja vierailuista, ei vain sosiaalisessa mediassa. Joka ei ollut vielä käyttänyt omatoimikirjastoa, aikoi tutustua siihen. 

Omatoimikirjastoa kehuttiin erinomaiseksi palveluksi ja myös kirjaston henkilökunta sai kiitosta. Kiitos teille, asiakkaat – tervetuloa kirjastoon!


Ulko-ovi                                            Lehtilukusalin ovi