Tekstin koko
Toggle search

KOTIPALVELU

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu lapualaisille, jotka iän, liikuntaesteen, sairauden tai vamman takia eivät pääse kirjastoon tai kirjastoautoon. Kotipalvelu on kirjaston aineiston tuomista asiakkaan kotiin. Aineisto voi olla kirjojen lisäksi myös esim. musiikkiäänitteitä tai elokuvia. Kirjaston henkilökunta laatii asiakkaan toiveiden mukaan kirjakassin, joka lainataan asiakkaan kirjastokortille. Laina-aika on neljä viikkoa, mutta  lainoja voi tarpeen mukaan uusia ja muutenkin sopia uuden kirjakassin tuomisesta ja vanhan noutamisesta. Asiakkaan suostumuksella kirjaston tietokantaan voidaan tallentaa tieto hänen aikaisemmin lainaamastaan aineistosta.  Kotipalvelu on maksutonta.

Jos haluat kotipalveluasiakkaaksi, ota yhteyttä kirjastoon tai palauta lomake kirjastoon. Ilmoittautumislomakkeita saa kirjastosta tai kotihoidon henkilökunnalta.

PALVELUTALOJEN KIRJASTOPALVELUT

Kirjastolla on siirtokirjakokoelmat Hopearinteellä, Jokilinnussa, Niittypuistossa, Saarenpääkodissa ja Seppämestarissa. Kokoelmia vaihdetaan useita kertoja vuodessa ja niihin pyritään keräämään monipuolisesti aineistoa ottamalla huomioon asukkaiden ikä. Toiveita siirtokirjakokoelmiin tuotavasta aineistosta  otetaan mielellään vastaan ja niitä voi lähettää kirjaston sähköpostiin.

CELIA-KIRJASTON PALVELUT

Celia-kirjaston äänikirjat on tarkoitettu lukemisesteisille. Kirjastoon hankitaan mp3-muotoon tallennettuja äänilevyjä lainattavaksi. Kirjastossa myös rekisteröidään Celia-kirjaston asiakkaaksi. Rekisteröity asiakas saa Celiasta tunnukset, joilla hän voi kuunnella äänikirjoja verkossa tai ladata ne omalle laitteelleen (älypuhelin tai tabletti) Pratsam Reader –ohjelmaan. Celia-kirjaston palvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille henkilöille ja se palvelee myös eri kouluasteilla opiskelevia. Lisätietoja on Celia-kirjaston verkkosivulla ja sieltä voi tulostaa rekisteröitymiseen tarvittavat lomakkeet. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat rekisteröimiseen huoltajan suostumuksen.

LUKEMISESTEISTEN MUUT PALVELUT

Kirjastossa on monenlaista lainattavaa henkilölle, jolle tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa: selkokirjoja, isotekstisiä kirjoja, lehtiä, musiikkilevyjä, äänikirjoja ja elokuvia. Selkokirjassa teksti on helposti ymmärrettävää ja lauseet lyhyitä. Selkokirjoja on lapsille, nuorille ja aikuisille ja niitä on sekä tietokirjoja että kaunokirjallisuutta. Jos tavallisen romaanin lukeminen on vaikeaa, kysy kirjastosta onko sitä saatavana myös selkoversiona. Aikuisten  selkokirjat ovat  aikuisten äänikirjahyllyjen vieressä, lasten, nuorten ja nuorten aikuisten selkokirjat löytyvät nuorten ja nuorten aikuisten osastoilta.

Tuoli, pöytä, kaksi hyllykköä, joilla jumppavälinekasseja, esitteitä ja virikeaineistoja vanhuksille.

Kirjaston Senioripisteessä on  ikäihmisille sopivia liikuntavälineitä ja virikeaineistoja.

MAAHANMUUTTAJIEN PALVELUT

Kirjastoon hankitaan aineistoja suomen kielen opiskelua varten. Ne ovat oppikirjoja, sanakirjoja, kielikursseja, äänitteitä, oppimispelejä ja cd-romeja.  Lisäksi kirjastoon hankitaan eri kouluasteilla ja ammatillisissa opinnoissa opiskelevia varten tehtyjä suomen kielen oppikirjoja.

Helsingin kaupunginkirjaston yhteydessä toimivasta
Monikielisestä kirjastosta tilataan maahanmuuttajan omalla äidinkielellä olevia kirjoja. Niitä on sekä aikuisille että lapsille ja nuorille tarkoitettuja. Kirjastossa myös neuvotaan,  miten niitä etsitään Helmet-tietokannasta.

KIRJASTON ESITTELY RYHMILLE

Kirjastoon voi tulla viettämään aikaa yksin, yhdessä ystävien kanssa tai ryhmänä. Kirjaston henkilökunta mielellään esittelee kirjastoa ja sen kokoelmia, opastaa sen käyttämistä ja antaa vinkkejä lainattavasta aineistosta. Kirjastosta tullaan  kertomaan kirjaston palveluista ryhmien tapaamisiin kirjaston ulkopuolellekin. Monet kirjastopalvelut ovat saatavissa  internetissä, joten esittely on mahdollista muuallakin kuin kirjastossa. Esittelyn sisältö ja kesto laaditaan toiveiden mukaan  ryhmälle sopivaksi.

Opastuksista ja ryhmävierailuista on hyvä sopia etukäteen ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Kirjahylly, jossa suomenkielen opiskelun aineistoja ja Monikielisen kirjaston erikielisiä esitteitä.

Kirjastossa on suomen kielen opiskelua varten monenlaisia aineistoja ja kirjasto välittää pyynnöstä Monikielisen kirjaston eri kielisiä kirjoja.