Kuulutukset

26.04.2017

Asia
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee turkistarhan laajentamista Lapuan kaupungin Kirkonkylän kylässä Jouttikallion alueella tiloilla Turkistarha 46:4, Lesellinkorpi 26:48 ja Kivikytö 26:49.

Hakija
Barbo Oy, Taimipellontie 4, 62100 Lapua

Toiminta
Alueella on aikaisemmin toiminut muitakin turkistiloja, mutta nämä ovat lopettaneet toimintansa. Tilalla on nykyisin 7 varjotaloa, yhteispituudeltaan 350 metriä, joissa on 200 kettuemoa.

Laajennuksen jälkeen varjotaloja on 40, yhteispituudeltaan 3060 metriä, jolloin tarhalla on tilat 1398 kettu- ja/tai supiemolle.

Lisäksi tilalle rakennetaan 720 m³ kuivalantala lannan välivarastointia varten ja varataan tilaa huoltorakennuksille.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Ympäristölupa-asiakirjat ovat nähtävillä teknisen keskuksen ympäristöosastolla os. Poutuntie 8, 62100 Lapua 27.4.- 26.5.2017 välisen ajan.

Muistutukset ja mielipiteet
Ympäristönsuojeluviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), tilaisuuden tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimittaa Lapuan kaupungin ympäristöinsinöörille edellä mainittuna nähtävillä oloaikana.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri puh. 06 438 4710 tai 044 438 4710.

Lapualla 27.4.2017

YMPÄRISTÖINSINÖÖRI

Takaisin listaukseen