Tekstin koko
Toggle search

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Männikön koulussa on syksyisin koko koulun yhteinen vanhempainilta tai vaihtoehtoisesti luokittainen vanhempainilta. Oppilaiden arviointikeskustelut kuuluvat joka syyslukukautiseen toimintaan. Vanhempain vartteja sekä tapaamisia järjestetään säännöllisesti ja tarvittaessa. Viestinnän pääväline on Wilma.

Männikön koulussa toimii vanhempaintoimikunta, mikä kokoontuu säännöllisin väliajoin. Vanhempaintoimikunta järjestää tapahtumia ja varainkeruuta sekä toimii rehtorin ja opettajien kanssa yhteistyössä lukuvuoden aikana tukien koulun henkilökuntaa omassa työssään.

Muu yhteistyö eri tahojen välillä

  • tehdään yhteistyötä muiden koulujen kanssa (pienet koulut verkostoituneet)
  • yhteistyö Lapuan kaupungin kanssa
  • yhteistyö seurakunnan kanssa säännöllistä
  • Lasten parlamentti ja muut edustajat
  • yhteistyö aktiivista museon, kirjaston ja liikuntapalvelujen kanssa
  • toimintaa kylän ja kyläseuran sekä koulun välillä
  • yhteydet ja kontaktit lapualaisiin yrityksiin
  • yhteistyötä Virkiän, Ponnistuksen ja Korikobrien kanssa