Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Tervetuloa Opi sävellajit ja asteikot -hankkeeseen!

 

 

 

 

 

 

 

Opi sävellajit ja asteikot -hanke on pedagoginen hanke, jossa luodaan tukimateriaalia sävellajien oppimiseen. 

Kyseessä on seitsemän musiikkiopiston yhteistyö. Hankkeessa ovat mukana

 • Lapuan musiikkiopisto
 • Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto 
 • Härmänmaan musiikkiopisto 
 • Kuula-opisto
 • Musikinstitutet/Musiikkiopisto Legato
 • Panula-opisto   
 • Alajärven musiikkiopisto 

Olemme yhdessä hakeneet opetushallituksen hankeavustusta ja iloksemme saaneet sitä. 

Saatu avustus on 47983 € + omarahoitusosuus 20 % 12017€, jolloin kokonaisbudjetti nettona on 60000 €. Pääsemme yhteistyössä kehittämään  pedagogista tukimateriaalia ja siten koko E-P:n ja Pohjanmaan musiikkikasvatusta. 

Hanketta koordinoi Lapuan musiikkiopisto. Hankekoordinaattori on Riina Holkkola. Jenni Mikkola liittyy mukaan loka-marraskuun aikana. 

MIKÄ TÄMÄ HANKE ON?

 • Kenelle?

Tässä hankkeessa kehitetään sävellajeihin ja asteikkoihin liittyvää tukimateriaalia. Lähtökohtana on kunkin soittimen alkeisopetus ja hankkeessa lähdetään kehittämään alkeisopetuksessa käytettävää materiaalia.

 • Mitä syntyvällä materiaalilla tehdään?

Syntyvän materiaalin käyttömahdollisuudet tulevat esille paitsi soitonopetuksessa, muha-opetuksessa sekä näiden integraatioissa myös itseopiskelun tukena, koulun musiikinopetuksessa, vapaassa sivistystyössä jne. 

Erityinen näkökulma on se, miten soitonopetus ja muha-opetus voisivat molemmat hyötyä tästä ja löytää hyödynnettäviä yhteneväisyyksiä. 

OPH-hanke on julkisin varoin tuettu hanke. Tästä johtuen  aikaansaannokset tulee saattaa julkisiksi ja saavutettaviksi. Syntyvä materiaali tullaan julkaisemaan verkossa ja saattamaan kaikkien hyödynnettäväksi. 

 • Kauanko?

Hankekausi kestää kolme lukukautta 12.8.2022-31.12.2023.

 • Mitä?

Hankkeessa tehdään digitaalista materiaalia videoiden muodossa. Soittimittain luodaan alkeisopetukseen soveltuviin ensimmäisiin sävellajeihin esimerkkivideot. 

Mukaan liitetään soveltavan harjoittelun ohje sekä pieniä tehtäviä ko. asteikkoon liittyen. Tehtävät ovat sellaisia, jotka on mahdollista myöhemmin suoraan tulostaa käyttöön. 

Jokaiselle osallistujaoppilaitokselle tulee rajattu määrä asteikkoja/soittimia kuvattavaksi. Kaikki eivät tee kaikkea. 

 • Miten?

Videoiden kuvaaminen ja editoiminen tapahtuvat ammattilaisen toimesta. Videon sisällön suunnittelusta ja alustavasta harjoittelusta sekä tehtävien tekemisestä vastaavat opettajat soitinryhmittäin.

 • Mitä muuta?

Jokaisesta opistosta valitaan hankevastaava, joka huolehtii viestinnästä oman oppilaitoksen suuntaan. Hankevastaava liittyy osaksi ohjausryhmää, joka kokoontuu tarpeen vaatiessa.

Hankkeen aikana on suunnitelmissa kokoontua 2 kertaa LIVE-seminaariin Lapualle. Tämän lisäksi soitinryhmät ja ohjausryhmä pitävät yhteyttä verkkokokousten avulla.

Hankkeen parhainta antia materiaalin lisäksi on yhteistyö muiden kanssa. Tarkoituksena on organisoida tekeminen siten, että kollegat pääsevät keskenään vaihtamaan ajatuksia, verkostoitumaan ja jakamaan osaamistaan. 

Lähtekää rohkeasti mukaan. Joukossa on voimaa!