Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Lukukausimaksut 1.8.2021 –

Vahvistettu Lapuan kaupungin sivistyslautakunta/ 10.6.2021 § 9

Hinnat €/lukukausi

Perusopinnot

Yksilötunnin pituus
20-30 min 140,00
45 min 180,00/ aikuiset oppilaat 21 v. -> 240,00
60 min 200,00/ aikuiset oppilaat 21 v. -> 260,00
75 min 230,00

Syventävät opinnot

Yksilötunnin pituus
60 min 200,00/ aikuiset oppilaat 21 v. -> 260,00
75 min 230,00
90 min 260,00

Sivuaine (toinen soitin)

Yksilötunnin pituus
30 min 85,00
45 min 95,00

Soitinvalmennus ryhmäopetus

Ryhmätunnin pituus
30 min 60,00
45 min 70,00
60 min 80,00

Sisäänkirjautumismaksu (uudet oppilaat, vain kerran) 10,00

Soitinvuokra oppilaille 60,00 (Hyvinvointilautakunta 5.6.2024 § 88)

Musiikkileikkikoulu

Ryhmätunnin pituus
45 min 65,00
60-75 min 82,00

Pianomuskari, ryhmätunti 45 min + soittotunti/oppilas, pariopetus 95,00
Pianomuskari, jatkoryhmä 15 min soittotunti/oppilas, pariopetus 72,00

Sellomuskari, ryhmätunti 45 min + soittotunti/oppilas, pariopetus 95,00
Sellomuskari, jatkoryhmä 15 min soittotunti/oppilas, pariopetus 72,00

Sisar-/perhealennus

Sisarus perus- tai syventävissä opinnoissa – 28,00
Sisarus musiikkileikkikoulussa -17,00

Maksuhuojennus

Voit hakea taloudellisista syistä maksuhuojennusta lukukausimaksuusi:

”Työttymyyden ja tai muun syyn vuoksi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi oppilaan huoltaja/oppilas voi anoa huojennusta lukukausimaksuun. Maksuhuojennus on enintään 50% lukukausimaksusta ja se on anottavissa kuluvan lukukauden alussa (___.____. ja/tai ____.____.mennessä). Musiikkiopisto varaa enintään 2.000 € määrärahan tähän tarkoitukseen. Maksuhuojennuksia myönnetään saatujen hakemusten perusteella siihen varatun määrärahan puitteissa. Huojennuksiin varattu määräraha tarkistetaan kalenterivuoden alussa suhteuttaen sen toiminta- ja taloussuunnitelman resursseihin.”(Lapuan kaupungin sivistyslautakunta 14.12.2016 § 5)

Maksuhuojennusta on mahdollista hakea VARSINAISEN OPPILAAN LUKUKAUSIMAKSUUN.  Huojennuksia pyritään jakamaan tasapuolisesti perheiden kesken. Saman perheen useamman lapsen kohdalla pyritään huojennus myöntämään ainakin yhdelle lapselle.

Huojennusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tulo- ja velallisuustietoja ei hakemukseen tarvitse liittää vaan luotamme hakemuksen tietojen oikeudellisuuteen.
Sähköisen hakemuksen löydät lukukauden alkupuolella verkkosivujemme etusivulta.

Lue myös Kaikukortista

Opintonsa keskeyttävien oppilaiden maksut

1. Perus- ja syventävien opintojen opiskelija ja ryhmään ilmoittautunut
Viiden opetusviikon aikana keskeyttäneiltä (myös uusilta) oppilailta peritään puolet lukukausimaksusta. Sen jälkeen opintonsa päättävät oppilaat, maksavat koko lukukausimaksun.

2. Musiikkileikkikoulu
Ryhmässä neljän viikon jälkeen opintonsa keskeyttäneiltä lapsilta peritään puolet lukukausimaksusta. Sen jälkeen lopettaneilta peritään koko lukukausimaksu.

Opintojen keskeytyksestä ilmoitetaan kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella esim. sähköposti.

Muut maksut ulkopuoliset

Ryhmäopetus, orkesteri 40,00 (Hyvinvoinilautakunta 5.6.2024 § 88)
Nuottipaja NUPA, musiikin perusteet MUPE 75,00
Valinnaisissa opintojaksoissa erikseen määritelty hinta (opintojakson kesto, yksilö/pienryhmäopetus)

Suoritukset
PO/PT 1-2 suoritukset 95,00
PO 3-4/PT 4 suoritukset 125,00
SO/MOT suoritukset 200,00

Soitin-/laitevuokrat (Hyvinvoinilautakunta 5.6.2024 § 88)
alle 7 vrk 60,00
1-10 viikkoa/kesälaina 120,00
lukukausi 200,00