Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Musiikin hahmottamisaineet eli Musiikin perusteet (MUPE) toimivat tukiaineena instrumentti- ja yhteismusisointiopinnoille. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen kanssa.

MUPE-opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaana. 8-9-vuotiaana opiskeltavan toiminnallisen musiikin perusteiden Nuottipajan 1-2-opintojaksojen sisällöt vastaavat MUPE 1-opintojakson sisältöjä. NUPAt suorittanut oppilas jatkaa opintojaan suoraan MUPE 2-kurssilta.