Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Nuottipaja-opetus on musiikin perusteiden alkeisopetusta toiminnallisten työtapojen avulla. Opetus toimii siltana musiikin perusteiden opintoihin, jotka alkavat n. 10-vuotiaana, 4.luokkalaisena.  2.-3.-luokkalaisille, instrumenttiopinnoissa oleville lapsille, Nuottipaja kuuluu opetusohjelmaan. Opintojen edetessä Nuottipajat 1-2 suorittanut oppilas siirtyy suoraan MUPE 2-opintoihin.

NUPA on instrumenttiopintoja täydentävää ryhmäopetusta, jossa musiikin peruselementtejä (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, tempo, sointiväri ja kesto) opetellaan toiminnallisesti, musiikkileikkikoulun työtapoja käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan toimintaan integroidaan oman instrumentin käyttöä.

NUPAssa tutustutaan improvisointiin ja säveltämiseen. Keväisin oppilaiden sävellykset pääsevät ilmoille Nuottipajan sävellyskonserteissa. 

Oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Ryhmäkoko on 10-15 oppilasta.

Nuottipaja -ryhmissä oppikirjana on Riina Holkkolan Nuottipaja 1- kirja ja oppilaitoksen oma MUPE1-materiaalipaketti. Lisäksi oppilailla on mukana oma kansio, johon kootaan tunneilta saatua ja siellä tehtyä materiaalia. Kansiota ja omia kirjoitusvälineitä kuljetetaan tunnilla mukana.