Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Lapuan musiikkiopiston viisiportaisen orkesterikoulun kolme ensimmäistä tasoa rakentuvat Lapsijousista, joihin kuuluvat orkesterivalmennusryhmä Vapaat kielet sekä alkeisorkesterit Meidän Orkka ja Juniorijouset. Näissä kokoonpanoissa oppilas saa ensimmäiset kokemuksensa orkesterissa soittamisesta.

Vapaat kielet

Orkesterivalmennusryhmä Vapaat Kielet nimensä mukaisesti valmistaa ensimmäisen vuoden jousisoitinoppilaita orkesteriin. Ryhmä osallistuu kevätlukukaudella joitakin kertoja Meidän Orkan ja Juniorijousten harjoituksiin laulamalla sekä soittamalla kappaleisiin sovitettuja vapaa kieli -stemmoja. Näin Vapaat kielet pääsevät mukaan myös kevätlukukauden orkesteriesityksiin. Seuraavana lukuvuotena ryhmä jatkaa Meidän Orkassa.

Meidän Orkka

Viikoittaiset orkesteriharjoitukset oppilas aloittaa Meidän Orkassa pääsääntöisesti toisena soittovuotenaan. Meidän Orkan soittajat ovat iältään keskimäärin 6–8-vuotiaita. Keskeistä ohjelmistoa ovat lastenlaulut, Suzuki-materiaali sekä alkeiskoulujen sisältämät pienet kappaleet. Soiton ohella Meidän Orkassa myös lauletaan paljon. Esityksiin valmistetaan lähes poikkeuksetta myös runoja.

Juniorijouset

Meidän Orkan jälkeen orkesterisoittoa jatketaan Juniorijousissa, jonka soittajat ovat keskimäärin 9–11-vuotiaita. Taitojen kartuttua ohjelmisto on vaikeusasteeltaan jo hieman edellistä tasoa vaativampaa. Sävelpuhtautta ja soiton yhtenäisyyttä kehitetään unisono-soittoon perustuvan orkesterikoulun avulla. Keskeistä ohjelmistoa ovat pienet orkesterikappaleet sekä laulujen säestäminen ja vaikeimmat stemmat Meidän Orkan kanssa tehtävissä yhteiskappaleissa. Kerran lukuvuodessa pyritään valmistamaan yksi yhteinen kappale myös seuraavan tason eli Jousiorkesterin kanssa. Tämä sekä motivoi oppilasta että tukee häntä tulevassa orkesterinvaihdoksessa.

Lapsijousten toimintatapoja leimaavat kokonaisvaltaisuus ja pyrkimys kokonaisuuksien hallintaan. Harjoituksissa ja esityksissä soittamisen lisäksi myös lauletaan ja lausutaan, jolloin laulu- ja runoperintö kulkevat eteenpäin. Lapsijouset valmistavat lukuvuoden aikana pääsääntöisesti neljä ohjelmakokonaisuutta, mikä jakaa soittovuoden neljään periodiin (syksy, joulu, talvi, kevät). Tällainen jaksotus pitää tavoitteen konkreettisena. Orkesterien yhteisharjoitukset esityksen lähestyessä mahdollistavat myös mallioppimisen: mitä isot edellä, sitä pienet perässä.

Jousiorkesteri

Jousiorkesteriin soittajat siirtyvät 9-13-vuotiaina. Tällä tasolla oppilaiden kanssa pyritään soittamaan klassisen musiikin perusohjelmistoa esim. J.S.Bachin ja G.F Händelin menuetteja, gavotteja sekä muuta tasolle sopivaa musiikkia. Ohjelmistossa voi olla mukana myös elokuvamusiikin säveliä. Orkesterissa kehitetään jo aiemmin opittuja taitoja mm. nuotinlukua, rytminkäsittelyä, vastuunkantamista omasta tehtävästä sekä ryhmässä toimimista.

Joulu- ja kevätkonsertit ovat tärkeitä esiintymistilaisuuksia Jousiorksterille. Orkesteri valmistaa myös ajoittain yhteisesityksiä joko Juniorijousten tai Kamariorkesterin kanssa. Näin pyritään helpottamaan oppilaiden etenemistä tasolta toiselle ja oppilaat saavat tavoitteita ja tuntumaa tulevista haasteista. Edistyneempien oppilaien esimerkki antaa aina nuoremmille innostusta ja halua kehittyä eteenpäin.

Kamariorkesteri

Lapuan musiikkiopistossa on toiminut Kamariorkesteri v. 1974 alkaen. Se  kokoaa yhteen pisimmällä olevat 13-19-vuotiaat jousisoitinten opiskelijat, pääsääntöisesti pohjaopintoina ovat PO3 tai lähestyvä PO4 opintojen Soiva kokonaisuus. Perusohjelmisto koostuuu ensisijaisesti suomalaisesta musiikista. Ohjelmiston perustana on eri aikakausien ja tyylisuuntien klassinen musiikki rikastettuna mm. elokuvamusiikilla.

Kamariorkesteri konsertoi säännöllisesti omalla ohjelmistollaan sekä myös yhteistyössä nuorempien jousisoittajien ja A-puhallinorkesterin kanssa. Joulu- ja kevätkonserttien lisäksi pyritään valmistamaan teemakonsertteja, kuten näyttämömusiikki- ja solistikonsertteja. Orkesteri esiintyy myös erilaisissa kaupungin järjestämissä juhlissa ja tilaisuuksissa sekä toimii yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Tavoitteena on saavuttaa opiskelijoille vahvaa ja monipuolista osaamista mahdollisiin ammattiopintoihin tai hyvälle ja aktiiviselle harrastamiselle. Teokset ova jo vaativia ja edellyttävät melko pitkällä olevaa instrumentin hallintaa. Opistomme pitkä ja vahva traditio orkesterikoulutuksessa näkyy ja kuuluu erityisen hyvin Kamariorkesterissa. Kaikilla edeltävillä orkesteritasoilla tehty tukeva pohjatyö mahdollistaa vaativienkin teosten soittamisen.

Kamariorkesteri Kauneimmissa joululauluissa Lapuan Tuomiokirkossa