Tekstin koko
Toggle search

Opiskeluhuolto on kaikkien koulun arkeen kuuluvien henkilöiden työskentelyä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilöllisestä opiskeluhuollosta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa koulun toimintakulttuuria ja niitä toimia, joilla yhdessä edistetään koulun toimijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa koulussa ohjaa yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä.

Yksilöllinen opiskeluhuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja, monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa sekä koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Mikäli oppilaitoksen työntekjä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittava tieto.

Lapuan kaupungin esi- ja perusopetuksessa, perusoptukseen valmistavassa opetuksessa sekä lukiokoulutuksessa noudatetaan yhteistä opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Lisäksi kukin yksikkö täydentää suunnitelmaa omassa lukuvuosisuunnitelmassaan.