Tekstin koko
Toggle search

Jokainen oppilas on oikeutettu saaman tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Ensisijaisesti tuki järjestetään oppilaan omalla koululla. Mikäli oppilaan tarvitsemaa erityistä tukea ei voida järjestää omalla lähikoululla, opetuksen järjestäjä määrittää oppilaan lähikouluksi  koulun, jossa tuki voidaan antaa.

 

Tukea antavat luokanopettajat, aineenopettajat, koulunkäynninohjaajat, kouluvalmentajat, erityisopettajat sekä erityisluokanopettajat. Yhteisopettajuuden menetelmiä hyödynnetään oppilaiden tukemiseksi. Tuki suunnitellaan yksittäiselle oppilaalle, opetusryhmälle ja kouluyhteisölle sopivaksi.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea voidaan tehostaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluilla.