Skip to content
Lapuan logo
Tekstin koko
Toggle search

Asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja /tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin. Asumismuotoja on useita:

  • Kotona asumista tuetaan kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköiden tilapäisjaksoilla.
  • Palveluasuminen on ei-ympärivuorokautista asumispalvelua, jota Lapualla tarjoaa Saarenpään palvelukotiyhdistys ry.
  • Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Se on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti fyysisen tai psyykkisen syyn tai muistin alenemisen vuoksi.
  • Uutena asumispalveluiden muotona tullaan aloittamaan perhehoito -palvelu vuoden 2020 aikana.

Tehostetun asumispalvelun paikan tarvitseva jättää hakemuksen SAS-työryhmän käsiteltäväksi. Tehostetun palveluasumisen paikkoihin jonotetaan Lapualla keskimäärin 2-6 kuukautta.  Tehostetun asumispalvelun asunnot ovat vuokra-asuntoja. Asukas maksaa vuokran lisäksi hoitomaksun, ateriamaksun, veden, sähkön, siivouksen ja pyykinpesun. Hoito- ja asumiskustannuksiin on mahdollisuus saada eläkkeensaajan hoito- ja asumistukea Kelalta.

Lapuan kaupunki tuottaa tehostettua palveluasumista
Palvelukeskus Hopearinteessä, Palvelukoti Jokilinnussa ja
Palvelukoti Niittypuistossa.
Kuntouttavia vuorohoitoyksiköitä ovat Matintupa ja Päivärinne.

Yhteystiedot

Palomäki Tarja

Ikäihmisten palvelujohtaja

Myllymäki Anne

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Vilpakka Minna

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Mastomäki Marjo

Toimistosihteeri / laskutus

Palvelukeskus Hopearinne

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?