Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Asumispalvelut

Tapaamisten järjestäminen ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Ikäihmisten asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja /tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin. Asumismuotoja on useita:

  • Kotona asumista tuetaan kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköiden tilapäisjaksoilla.
  • Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Se on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti fyysisen tai psyykkisen syyn tai muistin alenemisen vuoksi.
  • Uutena asumispalveluiden muotona tullaan aloittamaan perhehoito -palvelu vuoden 2020 aikana.

Tehostetun asumispalvelun paikan tarvitseva jättää hakemuksen SAS-työryhmän käsiteltäväksi. Tehostetun palveluasumisen paikkoihin jonotetaan Lapualla keskimäärin 2-6 kuukautta.  Tehostetun asumispalvelun asunnot ovat vuokra-asuntoja. Asukas maksaa vuokran lisäksi hoitomaksun, ateriamaksun, veden, sähkön, siivouksen ja pyykinpesun. Hoito- ja asumiskustannuksiin on mahdollisuus saada eläkkeensaajan hoito- ja asumistukea Kelalta.

Lapuan kaupungin omat tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat
Palvelukeskus Hopearinne, Palvelukoti Jokilintu ja
Palvelukoti Niittypuisto. Lisäksi Lapuan kaupungilla on ostopalvelusopimus Attendo Myllytuvan kanssa, josta ostetaan tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja tarpeen ja talousarvioon sidotun määrärahan puitteissa.
Lapuan kaupungin kuntouttavia vuorohoitoyksiköitä ovat Matintupa ja Päivärinne.

Yhteystiedot

Palomäki Tarja

Ikäihmisten palvelujohtaja

Myllymäki Anne

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Vilpakka Minna

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Mastomäki Marjo

Hallintosihteeri

Palvelukeskus Hopearinne

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?