Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Kuntouttavat vuorohoitoyksiköt

Matintupa                          Päivärinne
Sairaalantie 5                       Sairaalantie 7 B
62100 Lapua                        62100 Lapua

Lyhytaikainen kuntouttava palveluasuminen on tarkoitettu lyhytkestoisiin ikäihmisten kuntoutustarpeisiin. Palvelu on tarkoitettu myös henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaisesti runsaasti hoivaa ja apua.

Lyhytaikainen kuntouttava palveluasuminen / vuorohoito voi olla asiakkaan tarpeen mukaan kerta­luontoista tai pitkäjänteistä vuorohoitoa, jolloin asiakas käy yksikössä etukäteen sovittuina jak­soina.

Lyhytaikaisen kuntouttavan palveluasumisen / intervallihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen hoitoa ja huolenpitoa omaishoidon vapaapäivien aikana.
Se on myös kotihoidon asiakkaan kotona selviytymisen tukimuoto ja toimii tarvittaessa asiak­kaan toimintakyvyn arviointijaksona.

Arviointijaksolla asiakkaan toimintakykyä arvioidaan moniammatillisen tiimin yhteistyönä erilaisia tutkimuksia ja mittauksia apuna käyttäen. Arviointitiimiin kuuluu yksikön henkilökunta, fysioterapeutti, geriatri, muistihoitaja ja tarpeen mukaan muut ammattilaiset.

Palveluohjaaja kartoittaa asiakkaan pärjäämisen ja avuntarpeen kotona, mikäli sitä ei ole aikaisemmin tehty.

Vuorohoitoyksikkö voi toimia myös jatkohoitoyksikkönä ikäihmiselle, joka ei tarvitse enää terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston hoitoa mutta ei vielä pärjää omassa kodissaan.
Jatkohoitopaikkana tavoitellaan aina kuntoutusta ja paluuta omaan kotiin.

Yhteystiedot

Matintupa vuorohoito

Vuorohoitojen ajanvaraukseen liittyvät asiat

Iskala-Lappalainen Mirka

Osastonhoitaja Matintupa, Päivärinne ja Eevankoti

Alakarhu Anniina

Fysioterapeutti vuorohoitoyksiköt

Päivärinne vuorohoito

Vuorohoitojaksoihin liittyvät asiat

Päivärinne asukaspuhelin

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?