Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalvelujen avulla pyritään tukemaan iäkkäiden
kotona asumista riittävän varhaisessa vaiheessa.

Kotihoidon tukipalveluista eniten käytettyjä ovat ateria- ja turvalaitepalvelut sekä liikkumista tukevat palvelut. Muita tukipalveluita ovat peseytymis-, vaatehuolto-, siivous-, asiointi- ja saattajapalvelut.

Ateriapalvelu

Ateriapalveluita voi tilata Lapuan kaupungin palveluna tai suoraan kaupungissa toimivilta yritystoimijoilta.

Lapuan kaupungin ateriat tilataan asiakasohjausyksikön palveluohjaajien kautta, jossa arvioidaan palvelutarve. Aterioita toimitetaan lämpiminä aterioina maanantaista perjantaihin. Viikonlopun ateriat on mahdollista saada kylminä perjantaisin. Kotiin kuljetettavan aterian hinta sisältää kuljetuksen.

Liikkumista tukeva palvelu

Jokapäiväisestä elämästä ja arjesta selviytyminen edellyttää kykyä liikkua paikasta toiseen. Sairaus, vamma tai muu vastaava syy voi vaikeuttaa tai estää liikkumista itsenäisesti. Julkinen joukkoliikenne, mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on esteetön ja ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Ikäihmisten kuljetuspalvelu toteutuu pääosin palveluliikenteen kautta. Lapuan kaupungilla on kaksi palveluautoa, jotka toimivat kutsuohjattuna palveluna arkipäivisin. Palveluliikennettä voivat käyttää sitä tarvitsevat ilman erillistä päätöstä. Tietyin edellytyksin kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat voivat käyttää taksipalveluita kuljetustarpeisiinsa.

Palveluliikenne LEO

Palveluliikenne Esite Uusi

Turvapalvelu

Turvapalvelun avulla asiakas saa apua äkillisissä tilanteissa ympäri vuorokauden.Palvelun tarve ja sopivat laiteratkaisut arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Turvarannekkeiden lisäksi on mahdollisuus saada myös muita turvalaitteita kuten esim. paikantava turvalaite, ovivahti ja liesivahti.
Turvapuhelinsopimus

Siivouspalvelu

Siivouspalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan aina yksityisten palveluntuottajien palveluihin. Palveluohjaaja neuvoo yksityisten siivouspalvelujen hyödyntämisessä.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalveluyrittäjät

Peseytymispalvelu

Palvelu toteutetaan kotihoidon säännöllisen palvelun asiakkaalle lähtökohtaisesti hänen omassa kodissaan ja se sisältyy säännölliseen kotihoitoon. Asiakkaan peseytymispalvelu voidaan toteuttaa myös palvelukeskus Hopearinteen tiloissa, jos niin sovitaan asiakkaan hoitosuunnitelmassa. Myös kuljetus palveluun voidaan järjestää, jos asiakkaan toimintakyky sitä edellyttää.

Jos asiakkaalla ei ole muuten säännöllisen kotihoidon tarvetta, ohjataan asiakas ostamaan tämä palvelu yksityisiltä hoivapalveluiden toimijoilta.

Asiointipalvelu

Asiakkaita ohjataan pääsääntöisesti käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. Monet päivittäistavarakaupat tarjoavat kauppatavaroiden keräys- ja kotiinkuljetuspalvelua. Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö neuvoo palveluihin ohjautumisessa.

Jos asiakas on säännöllisen kotihoitopalvelun asiakas eikä hän pysty muuten hoitamaan asiointejaan, kotihoidon henkilöstö voi tehdä kauppatilauksen asiakkaan puolesta ja tuotteet toimitetaan asiakkaan kotiin.

Vaatehuoltopalvelu

Palvelusta sovitaan asiakkaan hoitosuunnitelmassa. Vaatehuoltopalvelulla tarkoitetaan asiakkaan pyykkien huolehtimista pesulapalveluihin.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin auttaen erilaisissa tehtävissä ilman rahallista korvausta ja työntekijän vastuuta. Vapaaehtoiset eivät korvaa hoitotyötä, vaan he toimivat apuna ja tukena, ystävinä, saattajina.

Vapaaehtoistyöntekijöitä voidaan käyttää saatto- ja ulkoiluavussa, asiointiavussa, viriketoiminnassa, atk-neuvonnassa, ja keskustelussa ikäihmisten kanssa. Vapaaehtoiset voivat toimia liikunta- ja kulttuurikavereina.

Vapaaehtoistyö on organisoitua toimintaa ja siitä vastaa Lapuan kaupungin asiakasohjausyksikön fysioterapeutti.

Yhteystiedot

Myllymäki Anne

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Vilpakka Minna

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Nurmi Susanna

Fysioterapeutti
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?