Skip to content
Lapuan logo
Tekstin koko
Toggle search

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalvelujen avulla pyritään tukemaan iäkkäiden
kotona asumista riittävän varhaisessa vaiheessa.

Kotihoidon tukipalveluista eniten käytettyjä ovat ateria- ja turvalaitepalvelut sekä liikkumista tukevat palvelut. Muita tukipalveluita ovat peseytymis-, vaatehuolto-, siivous-, asiointi- ja saattajapalvelut.

Ateriapalvelut

Ateriapalveluita voi tilata Lapuan kaupungin palveluna tai suoraan kaupungissa toimivilta yritystoimijoilta.

Lapuan kaupungin ateriat tilataan asiakasohjausyksikön palveluohjaajien kautta, jossa arvioidaan palvelutarve. Aterioita toimitetaan lämpiminä aterioina maanantaista perjantaihin. Viikonlopun ateriat on mahdollista saada kylminä perjantaisin. Kotiin kuljetettavan aterian hinta sisältää kuljetuksen.

Liikkumista tukevat palvelut

Jokapäiväisestä elämästä ja arjesta selviytyminen edellyttää kykyä liikkua paikasta toiseen. Sairaus, vamma tai muu vastaava syy voi vaikeuttaa tai estää liikkumista itsenäisesti. Julkinen joukkoliikenne, mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on esteetön ja ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Ikäihmisten kuljetuspalvelu toteutuu pääosin palveluliikenteen kautta. Lapuan kaupungilla on kaksi palveluautoa, jotka toimivat kutsuohjattuna palveluna arkipäivisin. Palveluliikennettä voivat käyttää sitä tarvitsevat ilman erillistä päätöstä. Tietyin edellytyksin kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat voivat käyttää taksipalveluita kuljetustarpeisiinsa.

Palveluliikenne LEO

Palveluliikenne Esite Uusi

Turvapalvelut

Turvapalvelun avulla asiakas saa apua äkillisissä tilanteissa ympäri vuorokauden.Palvelun tarve ja sopivat laiteratkaisut arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Turvarannekkeiden lisäksi on mahdollisuus saada myös muita turvalaitteita kuten esim. paikantava turvalaite, ovivahti ja liesivahti.
Turvapuhelinsopimus

Siivouspalvelut

Siivouspalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan aina yksityisten palveluntuottajien palveluihin. Palveluohjaaja neuvoo yksityisten siivouspalvelujen hyödyntämisessä.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalveluyrittäjät

Peseytymispalvelut

Palvelusta sovitaan asiakkaan asiakassuunnitelmassa. Palvelu toteutetaan Palvelukeskus Hopearinteen tiloissa. Jos asiakkaan toimintakyky edellyttää, niin hänelle järjestetään kuljetus.

Vaatehuoltopalvelut

Palvelusta sovitaan asiakkaan asiakassuunnitelmassa. Vaatehuoltopalvelulla tarkoitetaan asiakkaan pyykkien huolehtimista pesulapalveluihin.

Päivätoiminta

Päiväkeskustoiminnan tarkoituksena on tarjota virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta sekä sosiaalisia kontakteja ylläpitävää toimintaa ikäihmisille. Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan vanhuksen terveyttä, hyvinvointia ja toi­mintakykyä. Omaishoitajalle päivätoiminta antaa mahdollisuuden vapaa-aikaan ja le­poon. Päivätoiminta tukee jo palvelujen piirissä olevien kotona selviytymistä.

Päivätoimintaa järjestää Lapuan Saarenpään palvelukoti ry raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Kaikki tuloo ittelle- hankkeen kautta. Hankkeen päämääränä on kehittää päiväkeskustoimintaa koko kaupungin alueelle.

Päivätoimintaa järjestetään Lapuan Saarenpään palvelukodissa, Aarlanmarkissa ja eri sivukylissä.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin auttaen erilaisissa tehtävissä ilman rahallista korvausta ja työntekijän vastuuta. Vapaaehtoiset eivät korvaa hoitotyötä, vaan he toimivat apuna ja tukena, ystävinä, saattajina.

Vapaaehtoistyöntekijöitä voidaan käyttää saatto- ja ulkoiluavussa, asiointiavussa, viriketoiminnassa, atk-neuvonnassa, ja keskustelussa ikäihmisten kanssa. Vapaaehtoiset voivat toimia liikunta- ja kulttuurikavereina.

Vapaaehtoistyö on organisoitua toimintaa ja siitä vastaa Kaikki tuloo ittelle -hanke.

 

 

Yhteystiedot

Myllymäki Anne

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Vilpakka Minna

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Nurmi Susanna

Päivätoiminta ja vapaaehtoistoiminta
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?